Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 20 – page 102

Brut y Tywysogion

102

1

hynny y gwrthodes
henri vrenhin saher
o benvro ac y gorch+
ymynnawd y kastel
a|y deruyneu y ge+
 ald swydwr vvas+
  hwnnw y ernwlf.
 lwydyn wedy hyn+
  llas hywel vab
 nw drwy dwyll
 a oedynt yn
 Rydkors a gw+
 p meuryc y
 gassei vab
 gwr yr
 wel y+
  no neb
 .kanys
 naeth
 a an+
 r ka+
  nos
 c
 t
 
 
 
 

2

wrth y llef honno yn
dilesc y kyuodes hy+
wel o|y hun a cheissy+
aw y arueu a galw
y gydmeithyon a ch+
eissyaw y gledyf a
dodassei vwch y benn
a|y wayw a|dodassei
is y draed ac neur
daroed y wgawn y
dwyn ymeith ac ef
yn kysgu. a phan
geissyawd hywel y
gydmeithyon a|the+
bygu eu bod barawd
y ymlad gyd ac ef
neur foasseint ar y
llef gyntaf ac yna
y foes ynteu a gw+
gawn a|y hymlidy+
awd ac ny|s madeu+
awd yny delis me+
gys yr adawssei. yr frein  a
gwedy dyuod kyd+
meithyon gwga+
wn attaw wynt a|y
 agassant a|gwedy
 dagu yny vv varw