Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 20 – page 101

Brut y Tywysogion

101

1

kyfarsangua rac am+
ylder y llu arall o bob
tu. ac yna y gelwis
henri vrenhin yorr
ap bledynt drwy dw+
yll hyd yn amwyth+
ic y varnu ar ðadleu+
oed y brenhin. a phan
doeth ef yno yr ym+
chwelawd yr holl
dadleu yn|y erbyn ef
a gwedy kynghauss+
eth ac ef ar hyd y
dyd hwnnw yn gwb+
yl wynt a|y barnas+
sant herwyd eu barn
wyntwy yn gamwe+
dawc. ac yn|y diwed
nyd trwy gyfreith
namyn trwy vedy+
ant a gallu a|threis
y ar gyfreith wynt
a|y dodassant mywn
karchar y brenhin.
ac yna y bu diruawr
och yr holl vrytanny+
eid am eu gobeit 
a|e kedernyd a|e h 

2

yd a|e tegwch a|e di+
danwch. Blwyd+
yn wedy hynny y bu
varw ywein vab ed+
win o hir nychdaw 
ac y kyweiryaw 
rychyard vab ba 
win gastell ryd 
a hywel vab g 
yr hwnn y gorch +
nassei henri  
geidwadae 
tywi a ryd 
teruyne 
wrthla 
wd anr 
a losg 
eu ac  
wd h 
wl 
w 
ac  
w