Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 190 – page 98

Ystoria Lucidar

98

a|r proffỽydi o|e hysgruthyr a|gladassant y  ̷
grỽndwal. a|r ebystyl oc eu pregetheu a dyr  ̷+
chafassant y parỽydyd. a|r rei a|doeth yn
eu hol ỽynteu oc eu hysponyat a|e hysgyth+
rassant. Nyt oed hagen o|r ysgruthyr na+
myn yr hynn a ysgriuennỽyt y veibon
duỽ. ac y|mae yr eglỽys yn|y agori udunt.
pob peth kaedic drỽy agoryat dauyd bro+
ffỽyt. ny dichaỽn y meibyon hynny gỽelet
hagen na|dyaỻ a dyaỻant. kan ny|s|carant
ac ny|s credant. discipulus A oes engylyon y gadỽ
dynyon o bop kenedyl ac o bop dinas. Magister
Y mae engylyon yn bennaduryeit yn
ỻunyaethu eu kyfreitheu a|e deuodeu o
bop peth yn gyfyaỽn. ac angel a vyd y|ng+
hedymdeithyas pob eneit o|r pan el y|r corf
yn annoc idaỽ wneuthur da yn wastat.
ac yn menegi y duỽ ac y|r hoỻ engylyon
yn|y nef y hoỻ weithredoed. a|duỽ yn gỽy+
bot pob peth. a|r engylyon yn gỽelet yn+
daỽ ynteu bob peth. discipulus Pa beth a|eỻir y
uenegi udunt ar ny|s|gỽypont. Magister Nyt