Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 190 – page 6

Ystoria Lucidar

6

eil|dyd yn|y defnydyeu perued. Sef yỽ hỽnnỽ
y dỽfyr y goruc ef y pysgaỽt a|r adar. y pys+
gaỽt yn|y rann dewaf o|r dỽfyr. a|r adar
yn|y rann deneuaf. Sef yỽ hynny yn|yr
awyr. Yn|y trydyd dyd y gỽnaeth ef yr a+
niueileit. a dyn o|r defnyd issaf. nyt amgen
noc o|r daear. discipulus A|oes synnwyr y gan y def+
nydyeu y adnabot duỽ. Magister Nyt oes dim
med sein ieron o|r a|wnaeth yr arglỽyd eiry+
oet ny|s synnyo ef. kanys y petheu hynny
a|welir ynni eu bot yn dieneityaỽl dissynỽyr
ac megys marỽ. ỽyntỽy hagen a vydant vyỽ
yn|duỽ. ac a synnyant eu rodyaỽdyr. Y nef
a|e synnya yn|diheu. kanys o|e arch ef y ret
ac y try heb orffowys. Megys y dyweit dauyd
broffỽyt. Ef a|wnaeth y nef a|e dal yr heul.
a|r ỻoer a|r syr a|e synnyant. kanys ỽynt a
gatwant ac a|deuant drachefyn y eu kỽrs
ac y redec. Y daear a|e synnya. kanys hi a
dỽc y ffrỽytheu a|e gỽreideu yn amseraỽl
yn wastat. Yr auonoed a|e synnya. kanys