Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 190 – page 235

Penityas

235

gyat kythreul. Ac ỽrth hynny mi a
ennwaf ytti y seith briwyt pechaỽt.
Nyt amgen. balchder. ỻit. kynghoruynt.
kebydyaeth. esged. glythni. a godineb.
Ac ot ymguhudy di dy syrthyaỽ. neu
dy vot yn vrathedic o vn o|r rei
hynn. edrych na|s kelych. kanys o|r
seith pechaỽt hynn y daỽ yr holl bech+
odeu. Kanys ỻawer a dylyir y ysponi
y|r rei mul. yn eu kyffes. yny adnapont
eu pechodeu. y rei ny|s kyffessynt vyth
ony|s|dysgei yr offeiryat udunt. ac veỻy
kyfyrgoỻus yỽ yr annwybot. Eissoes
ny dyly ef disgynnu yn vaỽr ar bechot+
eu ysprydaỽl. kanys ny wyr y rei mul
dim y ỽrthunt. a ỻawer yssyd o geing+
eu y rei ny|s|dylyant ỽy eu henwi
rac afreolder y pechaỽt hỽnnỽ. a ỻaỽ+
er o|r pan glywont pechaỽt ny|s gỽy+
pont a chỽennychant y brofi. ac am
hynny ny dylyir menegi y ryỽ am+