Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 190 – page 182

Ymborth yr Enaid

182

balchder am bop vn onadunt o eir. a|medỽl.
a gỽeithret. veỻy y megyr pob vn o|r gỽydy+
eu ereiỻ. ac megys y mae pob un o|r gỽydy+
eu yn gyff y|ỽ keingeu. veỻy y mae balchder
yn gyff y|r seith brifwyt.  ~ ~ ~  
T Raether beỻach am y campeu yssyd
ỽrthỽyneb y|r gỽydyeu. Seith yssyd
o|r campeu yn erbyn y seith brifwyt. ac
a|eỻir eu deaỻ ar vn|geir seith lythyraỽl.
megys y seith brifwyt. Sef yỽ y geir hỽnnỽ.
kuchade. O|r k. kymer karyat yssyd wrth+
ỽyneb y gynghoruynt. a|e geingeu y geing+
eu y* geingeu* kynghoruynt. drỽy ỽrthỽy+
nebu pob vn y|ỽ gilyd. ac ueỻy am bop vn
o|r seith gamp yn|erbyn y seith|wyt. O|r v.
kymer vfuddaỽt yssyd wrthỽyneb y valch+
der. O|r c. kymedrolder yssyd wrthỽyneb
y lythineb. O|r h. kymer haelyoni yssyd
wrthỽyneb y anghaỽrder. O|akymer
anmyned yssyd wrthyneb* y Jrỻoned. O|r
d. kymer diweirdeb yssyd ỽrthỽyneb y