Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 190 – page 142

Ystoria Lucidar

142

ỻawenhaant am orfod|ohonunt ar bop
peth. megys dyn a|diangeij gynt o beri+
gyl brỽydyr ac a|datkanei yn ỻawen gỽe+
dy hynny o|e gedymdeithon. discipulus Dy dauot
eureit ti a|m|duc i y oruchelder y|daear.
a|dywet ym yr aỽrhonn eu ỻewenyd ỽy.
Magister Kymeint yỽ ỻewenyd y daear ac na|s
gỽeles ỻygat. nac na|s|kigleu clust. nac
na|s medylyaỽd caỻon dyn yr hynn a ba+
ratoes duỽ y|r neb a|e caro ef. discipulus Beth yỽ
hynny. Magister Buched dragywyd. gỽynuyde+
digrỽyd tragywydaỽl. dogyn o bop ryỽ
da heb neb·ryỽ eisseu. discipulus Dywet ym hyn+
ny a|vo amlygach. Magister Seith gogonyant
gỽahanredaỽl a vyd y|r corff. a seith y|r e+
neit. Yn|y corff y byd tegỽch a|buanrỽyd
a|chedernyt a rydit a iechyt ac ewyỻys
a hirhoedyl. Yn|yr eneit ynteu y byd doe+
thineb a|duundeb a chedymdeithas a
medyant. ac enryded. a|diogelrỽyd o|leỽ+
enyd. discipulus Ti a|m|drychefeist i. yn vch no my
hun. o|r hynn a|chwennychaỽd vy eneit
y warandaỽ.