Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 190 – page 112

Ystoria Lucidar

112

neu pa le y mae. Magister|Dỽy uffern yssyd yr uchaf.
a|r issaf. Yr uchaf yssyd yn|y rann issaf o|r byt
hỽnn. ac yn gyflaỽn o boeneu. kanys yno yd
amylhaa diruaỽr wres. ac oeruel maỽr a neỽ+
yn a sychet. ac amryuael dolur corff neu af+
lonydỽch medỽl megys ovyn a|chewilyd. ac
am honno y dywedir. Dỽc v|arglỽyd o|r
carchar vy eneit i. Sef yỽ hynny vym|byw+
yt. vffern issaf. e ysprydaỽl yỽ. yn|y ỻe y
mae tan anniffodedic. ac am honno y dywe+
dir. Ti a|dugost vy eneit i o vffern issaf. ac
y·dan y daear y mae. ac megys y cledir
corfforoed pechaduryeit yn|y daear. veỻy y
cledir eneideu y rei drỽc yn vffern y·dan y
daear. Megys y dywedir am y kyuoethaỽc.
Ef a gladỽyt yn uffern. ac ef a|darỻeir bot yn
uffern naỽ poen gỽahanredaỽl. discipulus Pa|rei
ynt ỽy. Magister Kyntaf yỽ tan. a|gỽedy yd en+
nynno vn·weith. ny diffodei yr bỽrỽ y mor
o gỽbyl arnaỽ. a|chymeint yỽ ragor y wres
ef rac yn tan ni. a|gỽres yn tan ni ỽrth lun
y tan ar y paret. a|r tan hỽnnỽ a|lysc ac