Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 190 – page 11

Ystoria Lucidar

11

y gan neb y gyuodi. a pheth araỻ heuyt a
oed yn eu herbyn. am dewissaỽ y drỽc o·honunt
oc eu|bod. iaỽn oed dỽyn y ganthunt ỽyn+
teu ewyỻys pob daeoni. ac ỽrth hynny ny|s
mynnassant. ac ỽrth na|s mynnassant ny|s
gaỻyssant. discipulus Paham na phrynaỽd crist
ỽyntỽy megys y prynaỽd y dynyon. Magister Yr
engylyon a grewyt oỻ y·gyt   o vn angel.
megys y ganet yr hoỻ dynyon o vn dyn. ac
ỽrth hynny. os crist a|gymerei engylyaỽl an+
nyan y gan vn angel. hỽnnỽ e|hun a|brynei.
a|r rei ereiỻ oỻ a vydynt odieithyr pryne+
digaeth. ac ny phrynei ynteu hỽnnỽ e|hun.
ac ny aỻei ynteu uarỽ. kanny mynnaỽd
duỽ amgen iaỽn noc angheu dros bechaỽt.
ac an·varỽaỽl ynt yr engylyon. ac am hynny
nyt achubỽyt. discipulus Paham na chreaỽd duỽ
ỽynteu megys na eỻynt bechu. Magister O achaỽs
kyfyaỽnder. megys yd heydynt ỽy obrỽyeu.
ac o|r creit ỽynteu ual na eỻynt bechu. rỽy+
medic vydynt. ac ny cheffynt obrỽy megys