Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 19 – page 59r

Brut y Brenhinoedd

59r

241

oed dat y mab. Ac yna y dywaỽt
hitheu arglỽyd vrenhin heb hi.
byw yw uy eneit i. nat adnabu+
um i gyt gwr eiryoet. ac na wy+
buum pwy a greaỽd y mab.
hwn y|m kaỻon. namyn vn
peth a|wn pan yttoedỽn i
ym plith uyg|kedymdeithesseu
yn yr un ty nachaf y gỽelỽn
yn dyuot attaf yn drych gỽr
ieuanc o|r byt ac yn dodi y
dỽylaỽ y|m kylch ac yn ym·ga+
ru a mi. ac o|r diwed yn kydyaỽ
mi drỽy vy hun a|m hadaw
yn veichaỽc. A gwybydet dy
brudder di a|th doethineb ar+
glỽyd vrenhin na bu ymi eiry+
oet achaỽs a|gỽr namyn hyn+
ny megys y gỽypỽn i bot
tat idaỽ ef amgen no hỽnnw
ac enryuedu hynny yn uawr
a|oruc y brenhin. ac erchi dw+
yn meugant dewin attaỽ y
ofyn idaỽ a|aỻei hynny vot
yn wir. A gỽedy dyuot meu+
gant y|r|ỻe. a datkanu idaỽ
y gyfrangk honno. Ynteu a
dywaỽt y kaffei yn ỻyfreu y
doethon. ac yn ỻawer o ystorya+
eu bot ỻawer o|dynyon a|r ryỽ
anedigaetheu hynny udunt.
a·pulenius heb ef a|dyweit pan
draetho o duỽ a|r seint. bot ryỽ
genedyl o ysprydoed yn pressỽ+
ylaỽ rỽg y ỻeuat a|r daear. a|r

242

rei hynny a alỽn ni dieuyl
gogỽydedic. a|rann yndunt
o|r|daear ac o dynaỽl anyan.
a|r ran araỻ o anyan   
egylyon yn pressỽylaỽ   
yno. A phan y mynnont y
gaỻant kymryt ffuryf
dynaỽl a|e drych arnadunt
a chytyaỽ a gỽraged veỻy.
a·gatvyd vn o|r rei hynny
a doeth att y wreicda honn.
ac a|e beichoges pan|gahat
y gỽas jeuank hỽnn.
A C yna pan gigleu myr+
din yr ymadrodyon
hynny nessau a|oruc at y
brenhin ac adoli idaw a gof+
yn pa achaỽs y dugassit
ef a|e vam hyt yno. Gỽrth+
eyrn a|dywaỽt ỽrthaỽ. vyn
dewinyon a archassant ym
geissyaỽ mab heb dat idaỽ.
ac a|gỽaet hỽnnỽ iraỽ y gỽ+
eith. ac veỻy y|dywedynt y
safei y gỽeith. Ac yna y dy+
waỽt Myrdin. arglỽyd heb
ef par dỽyn dy dewinyon
rac vym|bronn i. a mi a brof+
af arnunt bot yn gelwyd
a|dywedassant. Ac enryuedu
a|oruc y brenhin ymadraỽd
myrdin. A gỽedy dỽyn y dew+
inyon rac y|vron ef ynteu
a|ovynnaỽd udunt beth oed
yn ỻesteiryaỽ ar y gỽeith sefyll