Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 19 – page 53v

Brut y Brenhinoedd

53v

219

oed hawd y gredu. o debygu pa+
nyỽ prudder y ry dywedassei ỽr+
theyrn ỽrthunt. A dywedut a|w+
naethant ỽrthunt e|hunein pa
achaỽs na ladỽn ni y mynach
hỽnn megys y kaffo gỽrthe+
yrn gỽedy hynny y deyrnas.
Pỽy a|dylyei vrenhinyaeth yn
weỻ noc efo. kanys teilỽg yỽ
o bop enryded ac arglỽydiaeth.
y gỽr ny orfowys oc enrydedu ni
A C yn diannot [ yn wastat.
kychwyn a|orugant. a
dỽyn ruthyr am ben ystaueỻ
y brenhin a|e|lad. a chymryt y
benn a|e dỽyn ˄hyt rac bronn gỽrth+
eyrn. A phan weles ynteu hynny
megys tristau odieithyr ac wy+
laỽ a|oruc. Ac eissyoes ny buas+
sei lawenach lawenach ynteu
eiryoet o vyỽn noc yd oed yna.
Ac yna eissyoes galỽ a|oruc at+
taỽ. kiwdaỽtwyr ỻundein kanys
yno y gỽnathoedit y gyflafan
honno. ac erchi udunt daly y
bratwyr hynny. ac odyna eu
dihenydyaỽ am wneuthur
kyflafan kymeint a honno. a
rei o wyr y deyrnas a|dywedei
panyỽ gỽrtheyrn ry wnathoed
y drỽc hỽnnỽ. ac na|s gỽnaei y
fichteit oc eu dychymic e|hune+
in. Ereiỻ a|e diheurei. Ac eissyo+
es sef a|oruc tatmaetheu y mei+
byon ereiỻ. emrys ac uthur

220

benn dragon ffo ac ỽynt hyt
yn ỻydaỽ rac ofyn gỽrtheyrn.
rac na bei oc eu hetiued a|dyly+
ei y deyrnas o|r|dihenydyit. y
rei hynny. ac yn|yr amser hỽn
yd oed emyr|ỻydaỽ yn vrenhin
yn ỻydaỽ. a|r gỽr hỽnnỽ a|ar+
uoỻes y meibyon hynny yn
ỻawen. ac a beris eu meithryn
mal y|dylyit meithryn teyrned.
A C yna pan weles gỽrthe+
yrn na aỻei neb ym·gyfer+
bynyeit ac ef. Sef a|wnaeth
ynteu kymryt coron y deyrn+
as a|e gossot am y benn e|hun.
a goresgyn y tywyssogyon ere+
iỻ. Ac eissyoes gỽedy clybot
y vratwryaeth honno ym·pob
ỻe yn honneit. Sef a|wnaeth
gỽyr yr ynyssed ymduunaỽ
ygyt ỽrth ryuelu a|gỽrtheyrn.
kanys y fichteit a|dyuynassei
o|r alban attunt y dial eu
kytuarchogyon a|baryssei
wrtheyrn eu ỻad. am ry lad o·ho+
nunt ỽynteu gonstans uab cus+
tennin uendigeit. Ac yna dir+
uaỽr ofyn a phryder oed ar ỽr+
theyrn. o|r neiỻparth o achaỽs
y vot yn coỻi y wyr drỽy beu+
nydyaỽl ymladeu a|brỽydreu.
ac o|r parth araỻ rac ofyn em+
rys wledic. ac uthur bendragon
kanys y rybud dra|e|gilyd a deu+
ei attaỽ y venegi eu bot yn