Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 19 – page 38r

Brut y Brenhinoedd

38r

149

dros y wr mal y barnei lys lun+
dein. A gỽedy na allaỽd kassw+
aỻaỽn kael y gỽr y uarnu ar+
naỽ ỽrth y ewyỻys. gogyfadaỽ
a·uarỽy a|oruc gan dygu yd
anreithei y gyuoeth o dan a
haearn ony rodei y wr y var+
nu arnaỽ yn ỻys y brenhin
am y gyflafan a|wnathoed. ac
o achaỽs hynny ỻidyaỽ yn vỽ+
y a|oruc auarỽy. ac anheilygu
rodi y nei yn ewyỻys y brenhin
ac yn diannot kychwyn a|oruc
kasswaỻaỽn; a dechreu anreith+
aỽ kyuoeth auarỽy. Sef a|oruc
auarỽy drỽy gereint a chedym+
deithon keissyaỽ tagnefed y
gan gaswaỻaỽn. A gỽedy na chaf+
fei dagnefed o neb·ryỽ ford y
ganthaỽ. Sef a|wnaeth anuon
y geissyaỽ nerth a chanhorthỽy
y gan ulkesar amheraỽdyr ru+
uein drỽy lythyr yn|y mod hỽnn.
A varỽy mab ỻud tywyssaỽc
ỻundein yn anuon annerch
att ulkesar. A|gỽedy damunaỽ
gynt y agheu. damunaỽ weith+
on y Jechyt. ediuar yỽ gennyf|i
daly y|th erbyn di. pan vu yr
ymladeu y·rot a chaswaỻaỽn yn
brenhin ninneu. kanys pei ry+
buchỽn i heb ageu ti a|oruydut.
ac a vydut vudugaỽl. a|chyme+
int o syberwyt a gynnerth* yn+
teu gỽedy kaffel vy nerth i ac

150

y mae ynteu weithyon y|m di+
gyuoethi ynneu. ac ueỻy y
mae ef yn talu drỽc dros da y
mi. Myu* a|e gỽneuthum ef yn
dreftadaỽc. ac ynteu yssyd y|m
didreftadu ynneu. Myui a|e
gossodeis ef yr eil·weith ar y
vrenhinyaeth. ac ynteu yssyd
yn chwennychu vyn dehol in+
neu. a minneu a alwaf tywys+
sogyon nef a daear na haedeis
i defnyd y var ef gan iaỽn. dy+
eithyr am na rodỽn vyn nei y
diuetha yn wirion. ac edrychet
dy doethineb di defnyd y lit ef.
Damchweinyaỽ a|wnaeth y
deu nyeint ynni chware pae+
let. a gỽedy goruot o|m nei J.
sef a|wnaeth nei y brenhin ỻi+
diaỽ a|chyrchu y ỻaỻ a|chledyf.
ac ar hynny y syrthyaỽd nei
y brenhin ar y gledyf e|hun yny
aeth drỽydaỽ. A gỽedy dyuot
hynny att y brenhin yd erchis
ynteu vyn nei y dihenydyaỽ
dros y ỻaỻ. ac ỽrth na|s rodeis i
y mae ynteu yn anreithyaỽ
vyg|kyuoeth i. ac yn|y distryỽ.
Ac ỽrth hynny yd ỽyf inneu
yn|gỽediaỽ dy drugared di ac
y erchi nerth a chanhorthỽy
y gennyt ti y gynnal vyg|ky+
uoeth. yny vo trỽy vy nerth
inneu y keffych ditheu teilyg+
daỽt teyrnas ynys brydein.