Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 19 – page 23v

Brut y Brenhinoedd

23v

91

bỽa briỽa˄ y benn yny oed y
emennyd am y deuglust. a
dechreu fo a|wnaeth y rei er+
eiỻ. ac o vreid y dianghyssant
y ganthaỽ. ac y managas+
sant hynny y eu harglỽyd.
a thristau a|oruc y brenhin
yn vaỽr. a chynuỻaỽ ỻu y
dial agheu y gennat arna+
dunt. A gỽedy gỽelet o vrutus
hynny kadarnhau y logeu
a|wnaeth ynteu. a gossot
yndunt y gwraged a|r mei+
byon. ac ynteu a|r hoỻ gyn+
nuỻeitua o|r gwyr a|aethant
yn erbyn y brenhin. A gỽedy
bydinaỽ o baỽp eu gwyr o
bop parth ymlad a|wnaeth+
ant yn galet ac yn greulaỽn.
A gỽedy treulaỽ ỻawer o|r|dyd
yn|y wed honno. keỽilydyaỽ a|o+
ruc corineus hỽyret yr oedynt
yn caffel y vudugolyaeth. na
ỻyfassu o|r fichteit bot mor
leỽ a hynny yn eu herbyn.
Ac yna sef a|wnaeth corineus
galỽ y lewder attaỽ a chym+
ryt y wyr e|hun ygyt ac ef
a mynet ar neiỻtu yn|y parth
deheu y|r ymlad. a gỽedy kyỽ+
eiryaỽ y vydin ohonaỽ. kyr+
chu y vydin a|oruc yny aeth
e|hun yn eu kanaỽl. ac ny or+
ffỽyssaỽd yny kymheỻaỽd ar
ffo. A gỽedy coỻi y gledyf y

92

damchweinyaỽd idaỽ cael
bỽyaỻ deu·wynebaỽc. ac a
honno y gỽahanei a gyfar+
ffei ac ef o warthaf eu penneu.
hyt yg|gwadneu eu traet a
ryued oed gan baỽb o|r a|e|gỽ+
elei dewrder y gỽr a|e gryfder
a|e gedernyt gan ysglyfyeit.
bỽyaỻ deu·wynebaỽc y gyrrei
ofyn a fo ar y|elynyon gan
ymadraỽd ac ỽynt ual hynn.
Pa le wyr ofnaỽc ỻesc y ffoỽch
chỽi. ymchoelỽch ac ymled+
ỽch a chorineus gỽae chỽi dru+
ein rac kewilyd y saỽl vilioed
yd yỽch yn fo rac vn gỽr. a
chymerỽch yn|ỻe didan ageu*
fo ragof|i. kanys kymheỻe+
is y creulonyon gewri ar ffo
ac a|e ỻedeis bop dri bop pedwar.
A C ỽrth hynny sef a|wnaeth
suardus tywyssaỽc. kym+
ryt trychannỽr ygyt ac ef a
chyrchu corineus a gossot
arnaỽ. Sef a|wnaeth corineus
erbyn y dyrnaỽt ar y|daryan
a gossot a|r vỽyaỻ arnaỽ yn+
teu ar warthaf y helym. yny
hoỻes yr helym a|r penfestin
ac a oed o hynny hyt y ỻaỽr
a gỽneuthur aerua diruaỽr
y meint o|r rei ereiỻ. Ac ny or+
fỽyssaỽd corineus o|r ruthyr
honno yny oed gan|mỽyaf y
elynyon yn anafus a|r ny|s