Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 19 – page 20r

Brut y Brenhinoedd

20r

77

y dyd yn gorffowys. Ac ereiỻ
divlin a|ossodit y wylyaỽ y
pebyỻeu rac ofyn kyrch deis+
syfeit y gan eu gelynyon. ac
o|r parth araỻ yd oed wyr y
casteỻ yn amdiffyn y ty ac
eu heneideu. ac o bop keluyd+
yt o|r y geỻynt gỽrthỽynebu
y eu keluydyt ỽynteu a|wne+
ynt. a gỽers yd ymledynt ỽ+
ynteu o daflu. gỽers o saethu
gỽers o vỽrỽ brỽnstan todedic
am eu penneu. Ac veỻy yd ym+
differynt yn wraỽl. Ac yna gỽ+
edy gossot o wyr groec hỽch
ỽrth y casteỻ. a dechreu y gladu
y·danaỽ. Sef a|wnaethant ỽyn+
teu bỽrỽ dỽfyr brỽt a than gỽ+
yỻt o|r casteỻ am eu penneu.
Ac veỻy eu kymeỻ y ffo y ỽrth
y casteỻ. ac eissyoes o|r diwed
o eisseu bỽyt. a pheunydyaỽl
ymlad yn eu blinaỽ. anuon
kennadeu a|wnaethant att
vrutus y erchi kanhorthỽy
am rydit udunt. kanys ofyn
oed arnunt eu gỽanhau. ac
o eisseu ymborth goruot ar+
nunt rodi eu casteỻ. A gỽedy
dywedut hynny ỽrth vrutus
medylyaỽ a|oruc pa wed y gaỻ+
ei eu rydhau ỽy. ac ovynhau
a|wnaeth yn uaỽr na|s gaỻei
rac ofyn coỻi y meint gwyr
oed idaỽ. ac nat oed ganthaỽ

78

ynteu dyeithyr hynny mal y
gaỻei rodi cat ar|uaes y wyr
groec. a gỽedy medylyaỽ pob
peth. Sef a|gafas yn|y gyghor
dỽyn kyrch nos am eu penn.
a cheissyaỽ tỽyỻaỽ eu gỽyl+
wyr. a chynny aỻei ef hynny
heb ganhorthỽy rei o wyr gro+
ec. Galỽ anacletus kedymde+
ith antigonus a|oruc attaỽ.
a|dywedut ỽrthaỽ yn|y wed
honn gan displeinyaỽ cled  ̷+
yf arnaỽ. Tydi wr Jeuangk
o·ny wnei di yn gywir ufud
yr hynn a archaf i ytti. ỻy+
ma diwed dy deruyn ti ac
antigonus a|r cledyf hỽnnỽ.
Sef yỽ hynny pan vo nos
heno y medylyaf i dỽyn kyrch
am benn gwyr groec mal y
kaffỽyf gỽneuthur aerua
dirybud arnadunt. Sef y
mynnaf|i tỽyỻaỽ ohonat
ti eu gỽylwyr ỽy a|e gỽersy+
ỻeu. kanys racdunt ỽy yd
oed reit yn|gyntaf ymoglyt
mal y bei haỽs yn gyrchu
am benn y ỻu. Aỽrth hynny
gỽna ditheu megys gỽr caỻ
doeth megys yd ỽyf|i yn|y
erchi ytti yn gywir ffydlaỽn.
Pan del y nos heno kerda
parth ac att y ỻu. a phỽy
bynnac a gyfarffo a|thi dy+
wet ỽrthaỽ yn gaỻ ry dỽyn