Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 19 – page 146v

Brut y Tywysogion

146v

631

rys gryc a|wnaeth rac brat
y bỽrgeissyeit. a cheissyaỽ
troessi y kymry y diogelỽch
y coed·yd. ac ny|s gadyssant na+
myn kyrchu y dref a|wnaeth+
ant. a ỻosgi y|dref a|r eglỽys
hyt y prid. A phan gigleu yr
Jarỻ hynny. kyrchu drỽy dyỽi
a|wnaeth drỽy bont kaer vyr+
din ac aros gruffud uab ỻyw+
elyn yn ehofyn. A|gỽedy hir
ymlad y ran vỽyaf o|r dyd ym+
choelut a|wnaeth pob vn o|r
deulu y ỽrth y gilyd y|ỽ pebyỻ+
eu wedy ỻad ỻawer o bop parth
a brathu ereiỻ. Ac yna rac
newyn yd ymchoelaỽd grufud
uab ỻywelyn y wlat drachefyn.
Ac yna y kyweiryaỽd y Jarỻ
gasteỻ kaer vyrdin. ac y dech+
reuaỽd adeilyat casteỻ kilger+
ran. Ny bu beỻ wedy dechreu
y gweith yny doeth ỻythyreu
attaỽ y|gan y brenhin. ac ar+
chescob keint y erchi idaỽ
dyuot yn|y briaỽt berson
y atteb geyr eu bron ỽy. ac
y wneuthur Jaỽn am a|w+
nathoed. ac y gymryt iaỽn
y gan y tywyssaỽc am bop
cam o|r a|wnathoed idaỽ. a|r
iarỻ a uvudhaaỽd y|r gorchy+
mynneu. a mordỽyaỽ a|wna+
eth hyt yn ỻoegyr gyt ac y+
chydic o niuer. ac adaỽ y lu

632

yg|kilgerran y gynnal y gỽeith
dechreuedic. ac y nerthockau y
ỻe y gỽelynt berigyl. ac ym+
dangos a|wnaethant ygyt yn
ỻỽtlaỽ y tywyssaỽc a|Jarỻ ge+
yr bron kyghor y brenhin a|r
archesgob. A|gỽedy na eỻit eu
kymot. aruaethu a|wnaeth yr
Jarỻ drỽy nerth Jarỻ ferỽr. a
henri pigtot arglỽyd euas
dyuot drỽy gyuoeth y tywys+
saỽc tu a|e wlat. ac ny|s gaỻa+
ỽd. kanys ỻywelyn uab Jor+
werth a anuonassei rufud y
vab a|diruaỽr lu gyt ac ef. a
rys gryc a|e wyr hyt yg|karn
ywyllaỽn y ragot yr iarỻ a|e
wyr. Ac ynteu lywelyn a|e hoỻ
aỻu aỻu* a doeth hyt ym mab+
udryt. ac yno aros chwedleu
a|oruc y wrth y wyr. ac y ỽrth
dyuotedigaeth y iarỻ. Y vlỽydyn
rac·wyneb yd|aeth koueint o|r ty
gỽyn y bressỽylaỽ y gỽyn+
dir yn Jwerdon. Y vlỽydyn ar+
aỻ rac ỻaỽ y bu uarỽ kediuor
abat ystrat flur. Y vlỽydyn
rac ỻaỽ y bu uarỽ lowys vren+
hin freingk. Y vlỽydyn racwy+
neb y delit rys gryc yn ỻann
arthneu y gan rys vychan y
vab. a|thros gasteỻ ỻan ymdyfri
y goỻygỽyt. Y vlỽydyn honno y
bu uarỽ maredud uab yr ar+
glỽyd rys archdiagon keredigyaỽn