Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 19 – page 146r

Brut y Tywysogion

146r

629

e|hun. Ac yna y kyrchaỽd rys
ieuangk lys y brenhin. a chỽ+
ynaỽ a|oruc ỽrthaỽ am y sar+
haet a|wnathoed lywelyn idaỽ.
a|dyvynnu a|wnaeth y brenhin
attaỽ lywelyn. a Jeirỻ a ba+
rỽneit y mars hyt yn amỽy+
thic. ac yn|y kyghor hỽnnỽ y
kymodrodet rỽng rys Jeu+
angk a ỻywelyn uab Jorwerth
ac yd edewis ỻywelyn idaỽ aber
teiui megys y rodassei gaer
vyrdin y vaelgỽn vab rys. Y
vlỽydyn honno yd aeth ỻu y
cristonogyon dannet yn yr
eifft tu a babilon ỽrth ymlad
a|hi. ac ny|s gadaỽd dial duỽ.
kanys ỻifyaỽ a|wnaeth nilus
ar eu ford. a|e gỽarchae rỽng
dỽy auon yny vodes an·eiryf
o·nadunt. ac yna keithiwaỽ
ereiỻ. Ac yna y goruu ar·na+
dunt dalu dannet y|r sarasci+
nyeit drachefyn dros eu byw+
yt a|e rydit. a gỽneuthur kyg+
reir wyth mlyned ac ỽynt. Ac
odyno. y hebrygaỽd y saras+
cinyeit ỽynt hyt yn acrys
ỻe ny wydit dim y wrth groes
grist. namyn trugared duỽ e
hun a|e talaỽd udunt. Y|vlỽ+
ydyn honno y kyweiryaỽd
Jon y brewys gasteỻ sein hen+
yd drỽy gennat a chyghor
ỻywelyn uab Jorwerth. Y vlỽydyn

630

rac·wyneb y bu uarỽ rys
ieuangk. ac y cladỽyt yn
ystrat flur. gỽedy kymryt
penyt a|chymun a|chyffes
ac abit y creuyd ymdanaỽ.
A gỽedy hynny y kafas ow+
ein uab gruffud y vn braỽt
ran o|e gyuoeth. a|r ran araỻ
a rodes ỻywelyn uab Jorw+
erth y vaelgỽn uab rys. Y
vlỽydyn honno y mordỽya+
ỽd gỽilym marsgal Jarỻ
penvro y Jwerdon. Y vlỽydyn
rac·wyneb y doeth gỽilym
marsgal o Jwerdon a lluos+
sogrỽyd o varchogyon a phe+
dyt ganthaỽ. a diruaỽr lyng+
hes y|r tir amgylch sul y blo+
deu. a duỽ ỻun y kyrchaỽd
aber teiui. a|r dyd hỽnnỽ y rod+
et y casteỻ idaỽ. a duỽ mer+
chyr rac·wyneb yd aeth tu a
chaer vyrdin. ac y kafas y
casteỻ hỽnnỽ heuyt. A phan
gigleu ỻywelyn uab Jorwerth
hynny y gỽr yd oed gadwry+
aeth y kestyỻ ganthaỽ o·ble+
gyt y brenhin. anuon grufud
y vab a|oruc. a|diruaỽr luos+
sogrỽyd ganthaỽ y wrthỽyne+
bu y|r iarỻ. A phan|gigleu
gruffud bot bryt yr iarỻ ar
dyuot y dyuot* y* gedweli. kyr+
chu a|wnaeth. a|dylyedogyon
kymry ygyt ac ef a|choffau.