Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 19 – page 119v

Brut y Tywysogion

119v

523

doeth nebun o|r vydin a|e|thynnu.
a phan gyuodes ynteu y foes. A
phan|weles y gedymdeithyon ef
yn fo. y foassant ỽynteu oỻ. A|r
brytanyeit a|e hymlidyaỽd hyt
yg|gỽrthaỻt y mynyd. Y doryf
ol eissyoes ny|s ymlidyaỽd. na+
myn heb geissyaỽ na phont na
ryt. kymryt eu ffo a|wnaeth+
ant. A phan|weles y freingk o
benn y mynyd y rei hynny
yn fo. kyrchu y doryf vlaen
a|wnaethant. a ỻad kymeint
ac a|gaỽssant. Ac yna y gỽas+
garỽyt y giwdaỽt·bobyl ar
draỽs y wlat o|pob tu. Rei a|e
haniueileit ganthunt. ereiỻ
gỽedy adaỽ pob peth namyn
keissyaỽ amdiffyn o|e heneideu.
yny edewit yr hoỻ wlat yn
diffeith. Yg|kyfrỽg hynny yd
anuones henri vrenhin kenna+
deu att owein uab kadỽgaỽn.
y erchi idaỽ dyuot attaỽ. ac
ynteu yn|y ỻe a doeth. A phan
doeth y brenhin a dywaỽt ỽr+
thaỽ. vyg|karedickaf owein.
a atwaenost di y ỻeidryn gan
rufud uab rys yssyd megys
yn foedic vyn|tywyssogyon J.
a|chanys credaf|i dy vot ti yn
gywiraf gỽr ymi. mi a vyn+
naf dy vot ti yn dywyssaỽc
ỻu ygyt a mab i y wrthlad
gruffud uab rys. a mi a|wnaf

524

lywarch uab trahaearn yn ge+
dymdeith ytt. kanys ynoch chỽi
ych deu yd ymdiredaf|i. A phan
ym·choelych drachefyn mi a
dalaf y bỽyth ytt yn deilỽg. A
ỻawenhau a|oruc owein o|r ryỽ
edewedigyon hynny. a chynuỻ+
aỽ ỻu a ỻywarch gyt ac ef my+
net y·gyt hyt yn ystrat tywi
ỻe y tebygynt uot gruffud uab
rys yn trigyaỽ. kanys coettir
oed. ac yn anaỽd y gerdet. ac yn
haỽd ruthraỽ gelynyon yn+
daỽ. A phan|doeth y teruyneu y
wlat. Hoỻ wyr owein. a mab y
brenhin a|e|kymhortheit a anuo+
nassant eu bydinoed y|r coedyd.
paỽb dan amot nat arbedei neb
y gledyf nac y wr nac y|wreic
nac y vab nac y verch. A phỽy
bynnac a delhynt na|s gochelynt
heb y lad neu y grogi neu drychu
y aelodeu. A phan gigleu kiw+
daỽtwyr y wlat hynny. keissyaỽ
a|wnaethant furyf y keffynt
amdiffyn. ac veỻy y gỽasgarỽyt
ỽynt. Rei yn ỻechu yn|y coedyd.
ereiỻ yn fo y wladoed ereill. Ereiỻ
yn keissyaỽ amdiffyn o|r kestyỻ
nessaf y dathoedynt o·honunt
ac megys y dywedir y myỽn
brytanaỽl dihaereb. y ki a ly
yr aryf y brather ac ef. Gỽedy
gỽasgaru y ỻu y·dan y coedyd.
ef a|damchweinaỽd y owein ac