Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 19 – page 111v

Brut y Tywysogion

111v

491

ac a|athoedynt y ỽrth owein.
A phan gigleu kadỽgaỽn y
gỽeithret hỽnnỽ. kymryt yn
drỽc arnaỽ gan sorri a|oruc
ef hynny. o achaỽs treissaỽ
nest uerch rys. ac rac ofyn
ỻidiaỽ o henri vrenhin am
sarhaet y ystiwart. ac yna
ymchoelet a|oruc a cheissyaỽ
talu y|wreic a|e anreith y er+
alt ystiwart drachefyn y gan
owein. ac ny|s|cafas. Ac yna o
ystryỽ y|wreic a|oed yn|dywe+
dut ỽrth owein ual hynn. O|r
mynny di vyg|cael i yn fydla+
ỽn ytt a|m kynnal ygyt a|thi.
hebrỽng vym plant i att eu
tat. ac yna o dra serch a cha+
ryat y wreic y goỻygaỽd y
blant y|r ystiwart. A phan
gigleu rickart escob ỻundein
hynny y gỽr a|oed yna ystiw+
art y henri vrenhin yn amỽy+
thic. medylyaỽ a|oruc dial
ar owein sarhaet geralt ystiỽ+
art. a|galỽ attaỽ Jthel a mada+
ỽc meibyon ridyt uab bledyn.
a|dywedut ỽrthunt ual|hynn.
A vynnỽch chỽi regi bod y
henri vrenhin. a chaffel y gar+
yat a|e gedymdeithyas yn|dra+
gywydaỽl. ac ef a|ch maỽrhaa
yn vỽy no neb o|ch kyttirogy+

492

on. Ac a gyghoruynha ỽrthyỽch
aỽch kyt·teruynwyr a|ch hoỻ ge+
nedyl. ac atteb a|wnaethant.
Mynnỽn heb ỽynt. Eỽch chỽi+
theu heb ef. a|delỽch owein uab
kadỽgaỽn os geỻỽch. ac o·ny|s
geỻỽch. gỽrthledỽch o|r wlat ef.
a|e dat. kanys ef a|wnaeth cam
a|sarhaet yn erbyn y brenhin
a|diruaỽr goỻet y eralt ystiw+
art y wahanredaỽl gyfeiỻt
am y wreic a|e blant a|e gasteỻ.
a|e yspeil a|e anreith. a minheu
a rodaf ygyt a|chỽi fydlonyon
gedymdeithyon. Nyt amgen
ỻywarch uab trahaearn y|gỽr
y lladaỽd owein y vrodyr. ac
uchtrut uab etwin. Ac ỽynteu
gỽedy credu yr edewidion hyn+
ny a|gynuỻassant lu. ac a|gyr+
chassant y|wlat. ac vchtrut a
anuones kennadeu y|r wlat y
uenegi y|r kiỽdaỽtwyr pỽy byn+
nac a gilyei attaỽ ef y kaffei
amdiffyn. a|rei a|gilyassant at+
taỽ ef. ereiỻ y arỽystli. ereiỻ
y vaelyenyd. ereiỻ y ystrat tywi.
a|r rann vỽyaf o·honunt y|dy+
uet yd aethant y|r|ỻe yd oed ge+
ralt yn vedyanus. A phan ytto  ̷+
ed ef yn mynnu eu diua ỽy. Ef
a|damchweinyaỽd dyuot gỽaỻ+
ter ucheluaer kaer loeỽ. y|gỽr