Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 19 – page 111r

Brut y Tywysogion

111r

489

kadỽgaỽn uab bledyn wled y
bennaduryeit y wlat. ac y gỽ+
ahodes y|r wled a|wnathoed. ow  ̷+
ein y vab o poỽys. a|r wled hon+
no a|wnaeth ef y nadolic yn
enryded y duỽ. A gỽedy daruot
y wled a|chlybot o owein vot
nest verch rys uab tewdỽr
gỽreic geralt ystiwart yn|y
dywededic casteỻ uchot. My+
net a|oruc y ymwelet a|hi.
ac ychydic o niuer ygyt ac
ef megys a chares idaỽ. ac
ueỻy yd oedynt. Kanys ka+
dỽgaỽn uab bledyn. a|gỽla+
dus uerch riwaỻaỽn mam
nest a|oedynt gefynderỽ a
chefnitherỽ. Kanys bledyn
a|riwaỻaỽn meibyon kyn+
vyn oedynt brodyr y aghar+
at verch varedud vrenhin. A
gỽedy hynny o annoc duỽ y
doeth ef nosweith y|r casteỻ.
ac ychydic o niuer ygyt ac
ef ual amgylch pedwar|gỽyr
ar|dec. A gỽedy gỽneuthur cla+
ỽd ydan y trotheu yn dirgel
heb wybot y geitweit y casteỻ
y doethant y|myỽn y|r casteỻ
yn|y ỻe yd oed geralt a nest y
wreic yn kysgu. a dodi gaỽr
a|wnaethant yngkylch y casteỻ.
ac ennynnv tan yn|y tei a|oed+

490

ynt yn|y gylch. A dihunaỽ
a|oruc geralt pan gigleu yr
aỽr. Ac yna y dywaỽt nest
ỽrthaỽ. Na dos aỻan heb hi
y|r drỽs. kanys y maent yno
dy|elynyon y|th aros. namyn
dyret ar v|ol i. a hynny a|w+
naeth ynteu. a hitheu a|e har+
wedaỽd ef hyt yg|geudy a|oed
gyssyỻtedic ỽrth y casteỻ. ac
yno megys y|dywedir y di+
enghis ef. A phan wybu nest
y diangk ef. ỻefein a|oruc
a dywedut ỽrth y gỽyr a|oed
y maes. Beth a lefỽch chỽi
yn|ouer. nyt ytiỽ yma y|neb
yd yttyỽch yn|y geissyaỽ.
neur dienghis. A gỽedy eu
dyuot ỽynteu y myỽn y
geissyaỽ a|orugant ym·pob
man. A|gỽedy na|s caỽssant.
daly nest a|wnaethant a|e
deu uab a|e merch. a mab i+
daỽ ynteu o garatwreic. ac
yspeilyaỽ y casteỻ a|e anreith+
yaỽ. A|gỽedy ỻosci y casteỻ
a chynuỻaỽ anreith. a chyty+
aỽ a nest ymchoelut a|wna+
eth y wlat. ac nyt yttoed ga+
dỽgaỽn y|dat ef yn|gyndry+
chaỽl yna yn|y wlat. kanys
ef a athoed y powys y hedy+
chu y rei a|oedynt an·uhun.