Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 18 – page 12r

Brut y Tywysogion

12r

deu. ymoglyt a|oruc pob un rac y|gilyd yn|y ulỽydyn
honno hyt y|diỽed. Yn|y ulỽydyn racỽynep. y|delit
rotpert iarll uap rosser o uedlehem y|gann henri uren+
hin. ac y|carcharỽyt. ac y|ryuelaỽd y|uab yn erbyn
y|brenhin am yr achos hỽnnỽ.
Deg|mlyned a|chant a mil. oed. oet. crist pann an+
uones maredud ap bledyn y|teulu y|neb vn
gynnhỽryf y|tir llyỽarch ap|trahayarnn
y|dỽyn kyrch. yna y|damỽeinaỽd ual yd oedynt ynn
dỽyn hynt trỽy gyuoeth madaỽc ap ridit. nachaf
gỽr ynn kyfuaruot ac ỽynt. A daly hỽnnỽ a|orugant.
A gouyn idaỽ py|le yd|oed madaỽc ap ridit y|nos hon+
no yn trigyaỽ. A gỽadu ynn gynntaf a|ỽnaeth hyt
na|s gỽydat. Ac odyna gỽedy gustudyaỽ a|e gymell
adef a oruc y uot ynn agos. A gỽedy rỽymaỽ y|gỽr
hỽnnỽ anuon yspiỽr a|ỽnaethant yno. a llechu a or+
rugant ỽynteu yny oed oleu y|dyd trannoeth. A
gỽedy dyuot y|bore o deissyuyt gynnhỽryf y|dugant
gyrch idaỽ. A|e daly a|orugant idaỽ. a|llad llaỽer o|e
ỽyr a|e dỽyn yg|karchar at uaredud. a|e gymryt
ynn llaỽen a|oruc a|e gadỽ myỽn gefyneu yny deuth
yỽein ap cadỽgaỽn yr hỽnn nyt yttoed gartref y+
na. A|phann gigleu yỽein hynny ar vrys y deuth
Ac y|rodes meredud ef yn|y laỽ. a|e gymryt a oruc
ynn llaỽen a|e dallu. A rannu yrygtunt a|ỽnaetha+
ant y|rann ef o|boỽys. Sef oed hynny. kereinyaỽn.