Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 15 – page 90

Ystoria Lucidar

90

onnẏt kẏfẏawn gẏfvẏrgolledigaeth Ac ẏn|ẏ mod hwnn. y|bv varw ef drostwnt
wẏ kannẏs pob Ennwir yr dechrev bẏt a|gẏtsẏnnyawd am anghev crist
Ac am hẏnnẏ y|dywedir Ef a|daw hynn oll o|drẏgoed ar y|genedyl honn. Discipulus.
Os crist yssẏd wir trvgared a|e trvgaredev dros yr holl weithredoed Ac
yntev gwedy rẏ|dẏvot y|alw y|pechadvryeit ac nẏt y|rei gwiryonn paham
na|thrvgarahawd yntev wrthvnt wẏ. MagisterTrvgarawc yw dvw wrth y|rei a
adnapont ev bot yn drvein Y rei ennwir a|debygant ev bot yn wirẏonn
ac wrth hẏnnẏ nẏ eilw yr arglwyd wynt megẏs y|dywedir nẏ thrvgei*+
rehe di wrth bawp a|wnel enwired. a|channẏs yntev yssẏd drvgarawc
a|chẏfẏawOs ef a|trvgarhaey wrth aelodev diawl a|chẏfyawn vydei hẏnny
trvgared a|vẏd y|rei gwirẏon a|chẏfẏawnder y|rei enwir a|thrvgarawc yw
wrth yr holl weithredoed ẏ|gwr a|tywẏnna yr hevl ar wiryon ac enwir ac
a|dyry glaw vdvnt Ac a|e pyrth. Discipulus A|oes arwydon y|gallir adnapot yrwg
da a|drwc. MagisterOes y|rei gwiryon a|vẏd da ev kytwẏbot a|e gobeith Awy+
nebev hygar vdvnt a|llegeit* vdvnt yn echtywynnygv o|dawn a|cherdedẏat
araf kyfvaratal* a|geirev melẏs gantvnt o|rẏbvched ev callonnev Y rei
drwc yntev. Yn drwc ev yn wẏneb crist Ac yn annwadal ev geirev a|e
gweithredoed ac yn agkẏfartal y|chwerthinat ẏn deimlẏawdẏr ev tristit
yn rẏwẏr a|llall yn ehegẏr a|r gwenwẏn a|vo yn ev callonnev a|dya+
llant gan eirev amlwc chwerwDiscipulus O madevir pechodev yn anghev crist
paham y|n bedẏdir nynhev. MagisterMed seint awstin pechodev yn anghev crist  
a|vadevir o|chẏmerir. penyt yn ffẏd y|anghev ef Discipulus O|ba Sawl mod y|ma+
devir pechodev. MagisterO|seith. Discipulus pa|rei ynt wẏ. MagisterYn gyntaf drwy vydyd*
yr eil drwẏ verthẏrolyaeth Trẏdẏd yw drwy benẏt a|chẏffes megys |dẏ+
wedir. Mi a|gẏffessaf ytt w* agkyfyawnder a|thi a|vadevẏ ymi w* en+
wired petwerẏd yw drwy dagrev megys ẏ|dywedir Gwynn ev byt
ẏ rei a|gwynant kannẏs wẏnt a|didenir Y|pymet drwẏ alvssen megys
y|dywedir val y diffyd y|dwffvẏr* y|tan velle y|diffẏd yr alvssen y|pech+
awChwechet drwẏ vaddev ohonam y|r neb a|wnaeth kam ynn
megẏs ẏ|dywedir o madewch chwi y|r dynẏon ev camev ych|tat a|e maddev ẏ
chwithev seithvet yw drwweithredoed caryat megẏs y|dywedir karẏat
a|gvd llvossogrwẏd pechodev DiscipulusBeth a|dal kyffes. Magister. kymeint Aa|dal
bedyd kannys megys y|madevir y|pechodev dechrevawl ẏn|ẏ bedẏd velle
y|madevir y|pechodev gweithredawl drwẏ gyffes. Discipulus Oes varn. MagisterDw
varnn yssẏd y|dvw vn yman drwẏ gyffes a|llall ẏ|dẏd diwethaf drwy
vrawdwr. a|r diawl yn gvhvdwr a|r dyn yn kamgelvs Yna yntev y|bẏd
yr offeireit viccar krist yn vrawdwr a|r dẏn yn gvhvdwr a|e gytwybot
ẏn|ẏ vrathv a|pwy|bynnac a|varnner ẏma nẏ cevhvder* yno megys ẏ|dẏwedir