Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 15 – page 71

Ystoria Lucidar

71

chẏvygv kythrevl megẏs y|gorẏvẏgawd* y|kythrevl yntev a|e dwẏn Ac ef
a|e etived y|r vvched yn vn fvnvt a|phei trigessẏnt ẏn|ẏ hanssawDiscipulus.
Pa|wed y|gwnaeth ef Jawn am wnnevthvr ohonaw bechawt moe no|r
byt. MagisterYntev a|dalawd drostaw ef y|dvw mwy no|r byt oll Ny allei
ef wnevthvr yr vn o hẏnnẏ Ac am hẏnnẏ yd|aeth yntev y|anghev
Discipulus Paham na divawẏt yntev yna o|gwbyl Magister Nẏ allwẏt sẏmvdaw
gossodedigaethev dvw kanẏs o|genedyl adaf ẏd arvaethawd kwpplav
rif yr etholedigẏon Discipulus beth a|wnaeth yntev am dwyn ohonaw y|gann
dvw y|anryded heb y|talv. MagisterYna y|bwrwẏt yntev ym|poenyev a|e anry+
ded gan dvw poeni dẏn nev pa|wed y|mae am tremẏgv ohonaw me+
lyster y|dat ẏn|ẏ gogonyant am hynnẏ y|symvdawd yntev megẏs
gwas gwrthgas y|vot ef yn dvw pan boenet. Discipulus Paham na
madev·ei dvw idaw yntev Ac ef yn drvgarawc yn hẏnnẏ nẏ allei y
dalv. MagisterPei|s gwnelei ef a|dẏwedvt y|vot yn annalluawc a|phei kyme+
rei ef pechadvr o|dẏn yn diboen y gogonyant a|bwrw ohonaw angel o|e
athaws* vn medwl yg|kyfyrgoll agkyfvyawn vẏdei ẏr hẏnn nẏ allei
vot Ac nẏt edewit dim ẏn teẏrnnas nef heb e|lvneithaw Awrth hynẏ
dylyedvs vv poeni pechadvr kanny dodei nep ẏn|ẏ drẏror* gem wedy dẏ+
gwydei ẏn|ẏ dom ẏnẏ glanhaei yn gyntaf. Discipulus Beth a|darvv ẏn|ẏ diwed
idaw ef. Magister. kilyaw a|orvc a megẏs gwas foawdẏr a|da y arglwyd yn|lledrat
gantaw hẏt ar vrenhin krevlawn ẏna ẏd anvonet mab y|brenhin o|llẏs
anrydedvs yn oll* y|gwas alltvt Ac ẏ|ẏstwng y|brenhin krevlawAc
|dwẏn dracheven y|gwas foawdẏr a|r da dracheven yn ewllẏs y|bren+
hin Discipulus Paham y gallawd dẏn ymchwelv gwedẏ gwympei. Magister. megys
y|dẏgw·ydawd ef drwẏ arall Ac nẏt drwydaw e|hvn velly y|bv teilwg
idaw prẏt na allei govodi Ac ef ẏn|ẏ vynnv drwẏ ganhorthwẏ arall
Discipulus Paham nat annvones dvw aghel y|brynv dẏn. MagisterPei anghel a|bry+
nei dẏn ef a|vydei was dẏn idaw a|dydyedvs* vv etvryt dyn megys
y|bedei gyffelyb y|r egylyon a|gwan hevẏt oed annyan angel y|brynv dẏn Ac
o|thymerei* gnawt dẏn gwnnach vydei DiscipulusPaham na wnnaeth yntev
dẏn arall o|r dayar yn lle adaf. MagisterPei gwnelei dvw dẏn arall o|r dayar
a|e rodi ẏn|ẏ lle y|perthynei arnnaw prẏnv etived aadaf a|dylyet oed vot
o|e genedyl e|hvn a|wnelei yawn drostaw Discipulus Paham nat annvones ef
padriarch nev bropphwẏt MagisterY|pedrieirch a|r prophwẏdi a|gaffat ac
a|anet ym|pechodev Awrth hynnẏ ny ellẏnt wẏ prynv kenedyldyn
Ac nẏt reit ev prynnv wyntev Ac am na dylyawd angel prynv
dẏn Ac na allei dyn e|hvn wnnevthvr yawn y|dvw y|kymyrth mab
dvw kwbyl o|dẏn megys yd oed deu annẏan idaw ef o|gwbyl. Ac yna