Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 15 – page 57

Ystoria Adrian ac Ipotis

57

yndaw o|defnyd y|gann yr yspryt glan Ef a|vyd kyfvlawn y|gallon o|ve+
dwl da A geir prvd a|gweithret da kyfvẏawn tlawt a|noeth a|charv
dvw a|gwneuthvr amryvaelon benedyev. Yr amherawdyr a|ovynhawd
y|r mab py|beth oed mor y|mab a|dywat y|mae fford wylltvith y|cherdet
ti a|ellẏ vynet yndaw kynn|gy|bellet Ac ẏna dellych wrth* dracheven
y|r tir o|th gyfvarchaf vab synnhwyryawl heb yr amherawdẏr py amser ẏ
gwnaeth adaf y|kam y|gyrrwyt ef o|e ochos* o|paradwẏs y|mab a|dywat. y.
mae rwng awr anterth a hanner dyd y|colles adaf y valchter ac y|gyrra+
wd agel cannhorthwy ef a|chledev awchlym gloyw tanllyt y|diffeithwch
ynyal y|wle·dychv ef a|e eppil yn tragywẏdawl y|mywn gofveilveint a|gofvt
engiryawTrvan vw* y|adaf heb yr amherawdẏr bot yn gy|ffolet a
hẏnnẏ py|saw˄pechawt a|orvc adaf pan gymerth ef knawt yn ryeeni ni Seith
pechawt gyt a|e ragorev heb y|mab a|gogelent bawp rac·dvnt Seith*
ynt y|rei hẏnnẏ Syberwyt lleiddyat kamgret Glẏthineb kynghorvẏ+
nt Chwant llesged a|diogi a|lledrat Yg|kam·siberwt y|pechawd adaf pan
wnaeth ef y|ewyllẏs e|hvn a|thorri gwahardon dvw lleiddẏat dogon oed
ef pan ladawd e|eneit e|hvn Ac a|doeth o epil o·honaw. Y kẏthrevl a|e dvc wynt
y|wffern kamgret agkredawẏ oed yntev o|achos idaw wnevthvr gorchmẏn+
ev y|kythrevl a|chyfvlenwi y holl ewẏllẏs Y|glẏthni y|pechawt yntev yn hon  ̷+
nedic pan lewas ef yr afal a|wahardawd dvw racdaw ac rac y|wreic kyn+
ghorvynnvs chwenychawl oed yntev pan chwenychawd moe noc a oed reit
idaw wrthaw Ac ef yn meddv ar holl paradwys lleidẏr oed yntev
pan gymerth yr aval gwahardedic a|waharddawd dvw idaw a|dẏlẏedvs
oed idaw diodef aghev am|ẏ ledrat Diawc vv yntev ny aallawd* arnaw
gyfot odyna gwedẏ yr oer weithret hwnnw ẏnẏ devth dvw e|hvn A|go+
vynn y|adaf beth a|wnei|di weithon arglwyd heb ef mi a|th aglẏwaf* yn dy+
wedvt yn eglvr Ac yd|wyf yn annobeithaw am dy|welet Yna y|govẏnnawd
dvw y|adaf paham y|gwnaethost ti hyn o|weithret gwahardedic Ac odẏna
wrth Eva y|dywat paham y|gorvgost ti y|gweithret hwn. Adaf a|dywat
wrth dvw Eva y|wreic a rodeist|i yn gymar ym a|erchis ym wnevthvr
hẏn Eva a|dẏwat yna y|neidẏr heb yr hi a|wnaeth ẏm vnevthvr y|gwei+
thret hwnnw Ac a|m|hanogos Ac a|m twyllawd yna y|gofvẏnnawd
dvw y|r neidẏr kythrvlic* paham bryf vffernawd* y|pereisti vdvnt pechv
val hẏnn Y|neidẏr kythrevlic a|dywat kenvygen oed kẏnnyf* vedv o+
honvnt ar levenyd paradwẏs yr hwn a|golleis. i. am|kamsyberwyt
yna y|dywat dvw wrth adaf o achos dy gam·weithret ti a lafuuryy
dy ymborth trwẏ chwẏs a|llavvr a|gwres Ac oervel Aodyna y dywat
wrth Eva am dẏ gam·annoc ar|y|pechawt tithev a|vydy dan oruthyr