Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 15 – page 45

Ymborth yr Enaid

45

traet. y|tat nev yr yspryt glan na|e aadnabo wrth hẏnnẏ ymdiryona
di yn garedic a|r mab ac ymgar Ac ef kanys o·honawch chwi yr henyw
ef a|throssoch y|ganet ac y|godeuawd ac a|wnnelych di erdaw ef kemeredic yw
gẏnnẏm ni Ac yni y|gwneẏ megys idaw ef kanẏs vn ẏm ni Ac ef yn tri
ygẏt Ac odẏna glvtwediaw a|orvc y|brawt yn serchawl garedic y|drindawt
o|nef y|ardangos am|ẏ gwynnvẏdedic dwywawl vendigeit vab hwnnw drw
ymdiret yn gadarn y|r drindawt ar gaffel y|gantaw yr hẏn a|archer yn|drvt
idaw ac yn gyfyawn drwẏ teillwwedi a|gwedẏ llẏthraw talẏm o|amser
wedẏ hẏnnẏ lyt* yny|doeth gwẏl y|drindawt yn|yr haf Yna y|boredẏd wedẏ
ry|vot y|brawt yn glvtwediaw y|drindwt* wedẏ pelgeint ẏ|brodyr ẏnẏ vu
dyd a|r brawt yna wedẏ rẏ|ollwng o|e benẏt yr ys talẏm kynn·o hẏnnẏ
yna y|boredẏd y|syrthẏawd marwhvn honno ef a|welei herwẏd y dedic* ef
vot y|byt holl ẏgẏt ar benn brynn|vchel a|phawd* yn ergrynnv ẏr arderch+
awweledigaeth a|oed yn dẏvot yn ebrwyd Ac yna ẏn|ẏ lle ef a|welei
y|brawt y|nef oll yn ymdorri. Ac yn|ymegorri ac yn gollwg ohonei glaer+
hevl anveidrẏawl eglvrder Ac ẏn|ẏ van vchaf idi megys wybren gan+
neit a|e hanveidrawl ovyn ar bawp kanys hi a|allei eglvraw pan vennei
a|thywyllv pann vennei Ac o|r tv assev y|r ganneithlathyr wybrenn honno
yd|oed llathredicfflam o|dan arafdec serchlawn yn gyniret gwres golevni yrwg
yr hevl a|e paladẏr Ac o|r tv dehev y|wybrenn gyntaf yr oed paladẏr yr hevl
yn disgleirawAc yn golevhav yr holl vedẏssẏawAc ẏna y|dywetpwẏt
wrth y|brawt val hẏnn Yr hevl a|weleist|i yn gron heb diwed heb dechrev arnei
vnolder teir person y|trindawt yw heb dechrev a heb diwed arnvnt Ywybren
vchaf ganneit Ac ar bawp y|hofynn y|tat yw o nef a|dylẏir y|ofynhav o vabawl
ovẏn Sef yw hwnnw ofynhav na wneler dim na neb·rwẏ beth yn|y erbyn o|r a|e
kotho ef megẏs y|dẏly mab da ovynhav y|dat drwẏ garyat hyt na|w* kodo y|llath+
redufflam wẏbrenn arall o|dan ẏr yspryt glan ysyd dan yn kyniret annw+
lserch yrwg y|tat a|r mab A|r palader disgleirlathyr o|r tv dehev yw vn mab
dvw dat yn llevfer ac eglvrder y|r holl vedẏssawt ac velle hevẏt y|gellir ac
y|dẏlyir ysgẏthrv ẏ|kylch hwnnw ẏma ar y|mod y|dywetpwyt vchot Ac ẏna
glvtwediaw a|orvc y|brawt drwẏ wẏlofein am|dangos idaw y|mab a|vei hysspy+
ssach no hẏnnẏ. Ac ẏn ebrwyd wedẏ hẏnnẏ nachaf y|klywei y|brawt yn*
arafber ymadrawd yn dywedvt wrthaw Dyret llẏma dangos y|mab
ytt Ac yn|lle nachaf y|gwelei ẏn|ẏ disgleirlathẏr eglvrloyw olevni pala+
dẏr ar eilvn mab dẏn anveitrawl divessvr dragwydolder serchvawred
eglvrder berfeithlawn degwch megys yn oet devdengmlwyd val yd|oed
ẏ gwynvydic arglwyd iessv grist yn|yr amsser y|dechrevawd dyscv ẏn|
temẏl Ac yn mẏnẏch|wanegv amrafael disgleirder degwch karveidserch o|e