Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 15 – page 26

Buchedd Beuno

26

ny henvyd gwaeth a|gwedẏ ẏd|oed bevno i|ar tref ẏ|dat Ac ẏ|kerdawd racdaw hyt
at vawn vab brochwel a hwnnw A|e erbynnawd ef yn garedic ac ẏn von+
edigeid o|achos ẏ|gẏfveillach A|e haeloni a|e vfẏlldawt yn gorchymynnev dvw
ac yna y|rodes mawn dros ˄ eneit ef ac eneit y|dat aberriw ẏ|dvw a bevno a|dẏd+
gweith val yd oed bevno yn gorymdeith geir law avon hafren yng|kẏlch e|yt na+
chaf y|clẏvei o|r tu arall y|Avon llef seis yn annoc ẏ|gwn yn helẏ ysgywar+
nnawSef a|dẏwedei y|seis hẏt ẏ|penn kergia kergia Sef oed hynnẏ ẏn|
ieith ef annoc y|gwn a|phann giglev vevno llef y|seis ymhoelvt yn|diannot
a|orvc dracheven a|dyvot ar |disgyblon a|dẏwedvt vrthvnt gwisgwch am+
danach ych dillat vẏ meibon. i. a|ch archennat Ac adawn y|lle hwn kẏne+
dẏl ẏ|gwr angkẏuẏith* a|giglef vi y|llef tv draw y|r avon yn annoc y|gwn
a|wiesgẏnnant* y lle hwAc a|vyd eidvnt ac a|e kẏnnhalyant dan ev
meddẏant Ac yna y|dywat bevno wrth vn a*|e disgyblon Rithwlivt oed y
enw vẏ mab heb ef byd vfvd ym mi a|vẏnna trigẏaw ohonat ti ẏma a|m|bendith
.i. ygyt a|thi·di. Ac adaw gẏnnẏt a|wnaf croes a|wnevthvn. i. A|chemrẏt ben+
dith ẏ|athro a|orvc y|dẏsgẏbẏl hwnnw a|thrigẏaw yno bevno a|devth ef a|e disgyb*+
loyn hyt ym meivot Ac yno y|trigẏawd ef ygyt a|thẏssẏliaw sant devgein niev
a|devgein nos odyna ef a|devth hẏt at kynan vrenhin vab brothwel ac ˄a erchis idaw
le y|wediaw dros y|eneit a|e gẏfveillon Ac yna y rodes y brenhin idaw gwydẏl+
wern y|lle a|gavas y|enw y|gan yr yscot a|gẏvodes bevno o|warw yno A|e wreic
a|vvassei achwssawl y|angev ef ac yno y|gwnaeth bevno eglwys yt* yr amser
y|doeth nyeint kynan o|helẏ ar vevno y|erchi bwẏt idaw gann trigẏaw ẏno ẏn
wastat Ac yna ẏd|erchis bevno ẏ|weisson kyrchv ych Jevancg y|r mynyd a|e lad
y arlwyaw bwyt ẏ|r gwyr a|oed ẏn|ẏ erchi idaw a hẏnnẏ a|orvc ẏ gweisson a|r kic
a|dodet ar ẏ tan y|mywn crochan y|verwi y|trẏded awr o|r dyd a hyt brẏnnawn
y|bv ar y|tan a|r gwyr heb orffwẏs yn kynnev y|tan dan ẏ crochann. a|phrẏnn+
hawn nẏ|thwẏmassei y|dẏfvyr ethwa* Ac nẏt amliwassei y|kic Ac yna y dywat
vn o|lleygyon yr yscolheic hwn heb ef o|e gelvydyt ẏssẏd yn gwnevthvr hyn
val na chaffom ni dim y|vwytta a|phann giglev vevno yr ymadrawd hwnnw
o|e benn rodi y emelltith arnnaw a|orvc bevno a|marw vv yntev kyn diwed
y dyd Yna yr ẏmhoelawd bevno hẏt Ar veibon Selẏf a dyỽedvt wrth+
vnt Y peth a|rodes y|ch teit chwi y|dvw ẏn ryd a|vẏnnwch chwithev rodi mal
ar ardreth a|chetiwet* arnnaw Ys rodho dvw ẏmi ac ys gwnel yr·of ẏ|gwr
yr wyf vi yn gwassannaethv idaw Na medo ych|etived chwi bẏth evo A|ch distr+
yw chwithev o|r teyrnnas hon a|teyrnnas rac law Ac yno val ẏd erchis|bevno
yn|y wedi y|kavas odẏno y|gedewis bevno y lle hwnnw Ac y kerddawd hẏt
yn glan dyfyrdwẏ avon y|geissaw lle ẏ|wediaw dvw Ac nẏ|s kavas ẏnẏ doeth
hẏt At temic vab elivd a|r temic hwnnw a|rodes y|vevno yn dragywẏdawl