Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 15 – page 140

Buchedd Catrin

140

a diodefaỽd agheu kadarn dros an pechodeu ni a thrỽydaỽ ef yn ryd+
haỽyt ni o boenneu uffern. Ac y doỽn y|r ỻewenyd bryinhaỽl* yr hỽn
ny deruyd byth. yna y dywaỽt yr athro yn|aỽr y clywaf|i folineb h 
heb ef. kymryt o iessu gnaỽt heb pechaỽt a heb folineb yn erbin dy+
lyet yỽ hynny bot mab y|r wyry ny aỻei hynny vot vyth a gaỻu
gaffel hynny heb pechaỽt. kelwyd a dywedy heb y vorỽyn. A|cha+
nys y vab y dywydy* bychan iaỽn yỽ dy synhỽyr di. Jessu a doeth
o|r yspryt glan ny wnaeth duỽ enedigaeth o veir y ganet Jes+
su a doeth trỽy yspryt glan attei. Megys y mae yscrifenedic
yn|y gret. A honno a yssyd hoỻ·aỻuaỽc. Ac nyt oes dim a aỻo
bot yn|y erbyn ef. A phop peth a wnaeth ef heb dim defnyd A|pha+
ham na aỻei ef wneuthur vn peth kanyt oes dim a aỻo bot yn|y erbyn ef
A paham weithon na aỻei ef eni o|r wyry. atteb im beỻach heb hi atrho*
kelwydaỽc hỽnnỽ a attebaỽd drỽy lit maỽr ac o ureid y gallei dywe+
dut. rac ỻit. Ac yna y|dywaỽt ef. Mi a brofaf heb ef nat oes wiryoned
y|th atteb ot yttiỽ megys y|dywedy|di. Duỽ yssyd dyn a duỽ yssyd
vab py|delỽ y dichan* mab duỽ varỽ na godef agheu marwaỽl. Ny dicha+
ỽn ef varỽ gan iaỽn kanyt oes agheu yn|y anyan ef. Os marỽ vyd
dyn ny dichaỽn ef gofef* agheu megys duỽ na dyuot yn vyỽ gỽy*+
dy y|bei varỽ py dylỽ y dichan* dyn goruot agheu. Os duỽ a vu va+
rỽ. Kam oed hynny heb ef yn erbyn anyan yd ỽyt yn dewedut
Ac yn erbyn dylyet duỽ neu dyn ny dichaỽn vot Reit yỽ y vot ef
ae yn duỽ ae yn dyn. kany dichan ef vot manyn* yn vn. pan tervy+
naỽd ef y ymadraỽd. hitheu a attebaỽd mal morỽyn doeth. yn er+
byn y wiryoned y may dy ymadraỽd di ỽrth na mynny gredu. Ny
credy di bot yn wir a dywydaf*|i vot iessu yn duỽ ac yn dyn o|r myn+
ny di gỽybot y wiryoned gỽaret y syberwyt yssyt y|th gallon. ka+
nyt oes gwiryoned y·gyt a|thi. Dyret ti yn disgybyl i|mi heb·yr hi
A mi a baraf it ỽybot y wiryoned. yna y|dywaỽt yr athro. Mi a
gredaf heb·yr ef y|r yspryt glan ac y|r mab ac y duỽ hoỻ·gyfoetha+
ỽc. Ac a ỽrthodaf vaxen druan. A|r athraỽn ereiỻ a gredassant
Megys hỽnnỽ. A Maxen heb ohir a beris ỻosci yr athraỽn.  Eissoes
duỽ a dangosses y drugared ef ny medaỽd dim o|r tan arnunt
nac ar eu diỻat. ys egylyon heb ohir a doethant yno Ac a|dugassant
yr eneideu geir bron duỽ. Ac yno y dodet koron am ben pob vn