Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 15 – page 14

Efengyl Ieuan

14

gẏs hevl mẏwwẏbren nev|olevat mẏwllvgorn wrth hynny yd
anvonet dẏn y|gan dvw ˄a|e enw Jevan Jevan oed hwnnw ve+
dyddwr a|anet ẏn erbẏn anẏan o|dev hendẏn ac a|orvcpwẏt yn sant
|mrv y|vam hwnnw anvonet yn|righill o|vlaen mab dvw ẏ rẏbvdyaw
pawAc ẏ|venegi ẏ|doei Nyt oed olevat ef namẏn ef a|anvon+
net ẏn tyst y|rodi tystoliaetho|r golevat megẏs y crettei pawb
ydrwydaw ef Sef yw ẏ|tẏstolyaeth ef Y vod ef wir olevat
a|olevhaa pob dẏn o|r bẏt Kanẏs o|e bleit ef ẏ|devth ẏ olevhav pob
dyn o|r bẏt Ac eissoes llawer a|gaẏant y llẏgeit ẏn erbẏn y golevat
hwnnw Ac nẏ vynhant ẏ welet. ẏn|ẏ byt yd oed llevver Sef yw
hẏnnẏ mab dvw A|thrwẏdaw ef y|gwnaeth·pwyt |bẏt trwy
vab|dvw ac eissoes nẏt adnabv e |bẏt ef Sef yw hẏnnẏ nyt
adnabv dẏnẏon bẏdawl a|oedẏnt pechadvryeit e |bẏt O|briat y|devth
Sef oed hẏnnẏ ẏ|wlat ẏr issrael oed megys gwlat briawt idaw a
threfftat wahanredawl ẏna kanẏ credei neb ẏn dvw yw* onyt
wynt Ac ẏidaw nẏs arvollassant megẏs yn dvw a|e har+
glwẏd Pwẏ bẏnnac hagen a|e kymerth ef Ef a|rodes
vdvnt aỻv a|medyant o|e bot yn|veibon |dvw Ac nẏ dicha+
wn neb dwyn h* |arnnaw y|breint onnẏs mẏn e|hvn Nyt y|rei
anner o|waedev o|gyt gwr a gwreicSef ẏw hẏnnẏ ẏ|rei nẏ aner
o|bechodev nac o|ewyllvs ẏ|knawt. Namẏn y|rei a|aner o dvw Kan+
ẏs ẏ|neb a|aner o|dvw a enir o|rat yr ẏsprẏt glan A|rei anner o|weithret
gwr a|gwreic a|ennẏn o|weithret knawdawA chẏnn ẏ|vot yn vab y|dvw
reit yw idaw ẏ|dadeni trwẏ dwfyr ẏ|bedyd A|rat yr ẏsprẏt glan
A|r geir a|vnaeth·pwyt yn gnawt Sef yw hẏnnẏ dvw a|wnaeth+
pwyt yn dyn ac a|presswyllawd ymon* ni Sef yw hẏnnẏ y|n plith
ni A|ni a|welsam y|ogogonnyant ef Yr hon nẏ allei neb y|gwelet ony
bei wiscaw ohonaw ef gnawt dẏn A|e ogonnẏant megẏs gogonny+
ant vn mab dvw a|anet o|dvw kẏfvlawn o|rat a|gwironed kanys
|dẏnẏolẏaeth ef a|e eneit a|roddet yr holl radev a|r holl wybodev yr hwn
nẏ rodet ẏ|neb eithyr idaw e|hvn a hẏnnẏ ẏn hollaw~ ~ ~