Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 15 – page 118

Gwlad Ieuan Fendigaid

118

a|rei hẏnnẏ yn vynych|a|dwc eryrot parth Ac attam ni A|thrwẏ y|rei
hẏnnẏ yd atvywockaant hwAc y|caffant y|lleufer gwydẏ as collont
Pwy|bynnac a|arwedho y|maen hwnnw ar y|law nẏ diffẏcka lleufer
vyth idaw ac o|r mynn ymgelv ef a|wna na|s gwelho neb ffo|cas a wna
y|wrth pawAc annoc kyfvndeb a|gwrthlad kyghorvẏnt. llẏna hevyt
beth rẏvẏd* ẏssẏd y|n gwlat ni ẏgẏt a|phethev ereill. mor tywawt ysyd
yno a|r gro yn kerdet heb dwfyr Ac ef a|linw* yn tonnew megẏs mor
arall Ac nẏ orffwẏs vyth nẏ eillir* vynet arnnaw ar veis nac o vn
wed arall na phẏ|ryw tir yssyd o|r parth draw idaw. nẏ ellir o vn fford
y|wybot ef a geffir y|parth attam ni amrẏvael genydyl* o|byscawt ky|fely+
sset a|chystal Ac na welas dẏn eiroet eu kystal. Y mae hevẏt ar ymdeith
tri diwarnnawt o|r mor hwnnw ryw vynyded y|daw auon ohonvnt o
vein A hẏnnẏ yn redec megys dẏfẏr a|thrwẏ ẏn|tir ni y|ret hyt y|mor ty+
wawAc gwydẏ el yr avon yn|y mor y|difvlanna y|mein hyt na welher
wyth* o|hynny allann. Tri di·warnnawt ẏn|ẏr wythnos y|kerdant Ac
y|llithrant y|mein rei marw* a|rei bychein Ac y|dygant gantvnt rei wyd
hyt y|mor tẏwawt. a|thra|vo ẏn kerded nẏ eill neb vynet drosti y|pedwar
diwarnnawt ereill y keffir ffor* llyma rẏvedawt arall ẏssẏd yn* gyr·llaw
y|diffeith yn emyl y|myned* nẏ phresswẏla neb yno y|mae avon ydan y
dayar. Ac nẏ cheif neb fford y|r avon Ac ar ffrwst y|mae reit idaw ker+
det rac attoeth cayw* y|daear arnnaw a|pha|beth|bynnac o|r tywawt a
dycco ganntaw mein gwerthvar* vydant a|gemmew A|r avon honno
a|gredha* hyt y|mywn avon arall yssẏd voy no hi Ac yn honno nyt
oes dim o|r gro na|r|tẏwawt namẏn mein gwerthvawr. a|r avon honno
yd a dynyon y|wlat honno idi Ac y|tynnant Ac ẏ|dygant gantvnt
odyno amẏled o|vein gerthvawr* a|gemmewAc nẏ lẏvassant hw
werthv rei hynnẏ hyt pann ym|kynoccont*. i. yn gynntaf Ac os
mẏn yn arderchogrwyd ni hwẏnt ymplith yn hevrgrawn ni. ni a e
kymerwAc a|rodwn vdvnt hanner ev gwerth on e*|s mynwnyn+
hew ryd|wy* vdvnt wy y|gwerthv yn lle y|mynnont Ef a|vegir mei+
byon yn y wlat honno wrth geissaw y mein megys y|gallon vot yn
vyw dan y dwẏfyr tri mis nev pedwar Y parth draw y|r avon vei+
nawc honno y|mae dec llwyth o|r idewn* kyt tybyccont wy ev bot
yn vrenhined eissoes keith yni ynt wẏ a|threthwẏr y|n arderchogr+
wyd ni Y|mywn brenhinaeth arall yni gẏr·llaw y|lle y|bẏd yr yn+
ys y mae preffet* a|ewir* yn ieith ni salamandre a|r preffet* hẏnny ny allant
vot yn vyw namyn y|mywn tan a|chrwyn a|vyd yn ev kylch megys
crwyn y preffet* a|wna y|sidan a nydev* y|rei hynnẏ wy* gweith arglwy+