Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 15 – page 114

Ystoria Lucidar

114

tev byth y|gollAwrth hẏnnẏ ny|s collant O gyfvlawn lewenẏd y|seint
llewenẏd dẏn a|dẏckit o|e grogwẏd a|wnevthvr yna yn vrenhin Tristit
vydei hynny gantvnt wy Discipulus Pa ryw lewenyd a|gogonnẏant a gant wy
ac wynt yn caffel mynet yn llewenẏd ẏr arglwyd MagisterOwi a|dvw o|r
llewenẏd a|gaffant wy pann welont y|tat yn|y mab a|r geir ẏn|ẏ tat a|r
caryat yn|yr yspryt glan ymhop vn ohonvnt wyneb yn wyneb yn di+
bryder byth llewenyd a|gaffant o|getẏmeithas yr holl seint Ac o|gyfedach
yr holl seint Ac o|daeoni ẏr arglwyd o|vewAc odieithẏr y|arnvnt ac yda+
nvnt Ac ẏn||kẏlch ac o|bop|parth vdvnt a|gwelet ev kẏtẏmeithon yn amẏl
vdvnt pob rẏw digrivwch a|drẏthẏllwch a|hwnnw yw y|kyfvlawn
lewenyd a hẏnnẏ yw dogẏn o|bop da heb neb·ryw eissev. DiscipulusTi a|lle+
nnweist. i. o|lewenẏd yn ymtynnwẏt hayach y|arffet y|nef A|gwelet
wyneb yr arglwyd yn|ẏr wybyr Awrth hẏnnẏ llawen wyf am dẏ a+
madrodẏon megys y neb a|gaffei yspeil llawer. MagisterAm ẏ poenyev wrth
hẏnnẏ y|keiff y|rei ẏssẏd gyvveillon yn|detwẏd y|dvw tragywẏdawo+
gonnẏant yn|ẏr arglwyd vellẏ. ẏ|gwrthwẏneb y hẏnnẏ y|keiff ẏ|direi+
don a|e trvein elẏnnẏon ef poenẏev tragywyd a megys y|golevheir
y|rei hynn o|r tegwch mwyhaf vellẏ y|byd dybrẏt y rei ereill o|r arv+
thred mwyhaf A|megẏs y|bẏd ysgawn y|rei hynn o|weithret orvchaf.
vellẏ ẏ|bẏd gorthrwm y rei ereill o|llesged mwyhaf a|megẏs y|byd
kadarn y|rei hynn o|r nerth pennaf vellẏ y byd eidyl y|rei ereill o|r
gwannder mwyhaf a|megys y|keiff y|rei hynn ehang rẏdit vell
y keiff y lleill kyvyg geithiwet A megẏs y keiff y|rei hẏnn drẏthyll+
wch o|dirvawr ewyllys velly y|keiff y lleill chwerwed o|dirvawr drv+
eni A megẏs y|grymhaa y|rei hynn o|arderchawc iechẏt. vellẏ y|diff+
ccya ẏ lleill o|gleuyt a|gwannder a|megẏs ẏ byd bvdvgawl a|llawen y|rei
hynn o|wynnvydedic vywẏt vellẏ y|kwynnyant y|rei ereill oc o|e do+
lvryvs hirhoedli A megys y|byd eglvr y|rei hẏnn o|echdẏẏc wynnedi*+
grwẏd doethineb vellẏ y|byd tywyll y|lleill o|arvthred yn·vytdrwyd
kannys beth bynnaa|wdant Ac achwannec o|ẏn·vydrwyd a|dolvr a|thr+
veni y|gwẏbydant a|megys y|kẏssyllta melys gethymeithas* y|rei hyn
velly y|poennẏa chwerw elynnyaeth y|lleill a|megys y|mae kytdvndeb y+
rwng y|rei hynn e|hvnAc yrygtvnt a|phob creadvr vellẏ y|byd anes+
gymot y·rwng y|rei hynny e|hvnein. Ac agkytvvndep yrygtvnt a|phob
creadvr a megys ẏ|dẏrchevir y|rei hẏn o|orvchel aallv velle y|gostyngir
y|lleill o|r an·allv mwyhaf a|megys y|dẏrchevir y|rei hynn o|r anry+
ded mwyhaf velly y gostyngir y lleill o|r amarch mwyhaf A megys
y|llawennhaa y|rei hynn o|arderchawc dibrẏderwch velly yd ergry+