Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 15 – page 108

Ystoria Lucidar

108

seint megys amgen liw y|r merthẏri Ac amgen liw y|r gwerẏdon a|hyn+
nẏ A|gyfrivir yn lle gwiscoed vdvnt Discipulus Allant wẏ wnevthvr
hẏn a|vynnont. MagisterNẏ myvnant* wẏ wnevthvr dim namẏn da Awrth hynny
wẏnt a allant wnevthvr ẏr hẏn a|vynnont Ac a|allant vot ẏn|ẏ lle ẏ|myn+
nont heb olvd Discipulus Pa beth a|wnant wẏ. MagisterGalw ar dvw a|wnant Ac edrych
arnaw a|e voli ẏn|ẏr oes oessoed Amen DiscipulusPa volẏant yw ẏr eidvnt wy
.MagisterMolyant dvw ẏ|gan ẏ|seint yw llawenhav o|edrych arnnaw Discipulus a|goffant
wẏ y|drẏgoed a|odefassant gynt o|e kẏrffMagisterEf a|daw cof vdvnt pob peth
Discipulus A|dolvrẏant wẏ am hẏnnẏ. MagisterYs mwẏ y llawenhant am orvot ohon+
vnt ar bop peth megẏs dẏn a|diangei gẏnt o|berigẏl brwẏdẏr Ac a|datkanei
hẏnnẏ gwedẏ o|e gedẏmdeithon. Discipulus Dy davot evreit di a|m dvc. i. y|orvchel+
der y|dayar a|dywet ẏm ẏr awr·hon ev llewenyd wẏ. MagisterKẏmeint yw lle+
wenẏd y|seint Ac na|s gwelas llygat ac na|s kiglev klvst Ac na|s medyly+
awd kallon dẏn yr hẏn a|baratoes dvw y|r neb a|e karo ef. Discipulus Beth yw hyn+
nẏ. MagisterBvched dragywẏd Gwẏnnvẏdedigrwẏd tragẏwdawDogynn o
bop ryw da heb neb·ryw eissev. Discipulus Dywet hẏnnẏ yn anlygach*Magister.
Seith gogonnẏant gwahannredawl a|vẏd y|r corff A|seith y|r eneit yn|ẏ corff
ẏ bẏd Tegwch a|bvanrwẏd a|chedernyt a|rydit a|iechẏt ac ewylla hirhoedyl
Yn|yr eneit yntev ẏ|bẏd Doedthineb* a|dvvndeb a|chemeithas* a|medẏant ac ann+
ryded a|diogelrwẏd a|llewenẏd. Ti|a|m|drycheveist. i. yn vwch yn|yr hẏn a|chwe+
nnychawd vy eneit y warandaw no neb a|mi a|archaf ytti dangos ymi o ryw
vodev am|brẏt absalon. MagisterA|ranghei vot ytti bettvt kẏnn decket Ac absalon yr
hwn nẏt oed vann ar ẏ|corff mwy noc ar ẏr eirẏ newẏd odi a|wallt a|oed
kynn decket ac y|rodei waraged* yr israel naw dellden o|evr trinawtawd ẏr a|dorrei
o* o|r modẏon y|wallt bop blwydynn. Discipulus A·wi o|r gogonnyant. MagisterBeth a|oed gyn+
nyt ygyt a|r|thegwch* hwnnw bei bydvt kyn|vvanet Ac assael ẏ|gwr a|drossei yr.
iẏrch y|r fford y|mẏnnei o|redec DiscipulusAwi o|r glot. MagisterBeth ẏgẏt a hẏnnẏ pei by+
dvt kynn gadarnnet a|sampson y|gwr a|ladawd mil o wẏr arvawAc ascwrnn
gen assen. DiscipulusAwi o|r dirvawr annryded. MagisterBeth ẏgẏt a|r tri hẏnnẏ bei bẏdvt
kynn redet Ac y bv cessar avgvstvs ẏ|gwr gaeth yr holl vẏt idaw Discipulus Awi
o|r eglvrder. MagisterBeth ẏgẏt a|r petvar hynnẏ pei caffut pob peth wrth dẏ
ewyllẏs megẏs selyf y|gwr a|gaffei pob peth o|r a|damvnei ewyllẏs y|gallon
Discipulus Awi melyster a beth ẏgẏt a|r pymb peth hẏnnẏ pei bydvt dy hvn kynn
yachet a|moyssen y|gwr nẏ siglawd deint idaw yn|y oes Ac nẏ thẏwyllawd
llygat idaw DiscipulusAwi o|r hẏnawster. MagisterBeth ẏgẏt a|hẏnnẏ pei bythei gyhẏt
dẏ hoedyl Ac y|bv vathvsalem y|gwr a|vv vẏw mil o|vlwynyded DiscipulusAwi
o|r mawrhydigrwyd A|ni a|debẏgw* pei rodit dewis ẏ|dẏn ar vn o|r kam+
pev y|dewissei ym·blaen brenhinaeth Pwy|bẏnnac a vei arnnaw hẏnnẏ