Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 15 – page 104

Ystoria Lucidar

104

thẏno ar hat y|tat ẏn|ẏ tat y|kyvyt Ac a|berthyno y|r vam yn|y vam ẏ|kyvẏt
DiscipulusPa ryw gorforoed a|vẏd yndvnt wẏ. MagisterRei anvarwaw* dilwgyr a|gloy+
wach no|r gwẏdẏr gwynn a|vẏd y|r seint Y rei drwc ẏ|bẏd kyrff anvarwa+
wl hevẏt dolvrvs o anghev heb tervẏn byth a|llygredic vẏd a hẏnnẏ pob
rẏw boen arnvnt nẏ ellir ev trevlyav a|thẏwyll anghev vdvnt. DiscipulusPa awr
y|byd y|vrawt. Magister. hanner nos yr awr y|distrẏawd yr angel ẏr eifft ac yd yspei+
lawd yr arglwyd vffernn ẏn|ẏr awr honno y|rydhaa yntev yr etholedigẏonn
o|r byt hwnn Discipulus Pa delw y|daw yr arglwyd y|r vrawt. MagisterMegẏs pan gyr+
cho amherawdẏr dinas ẏ|dẏgir o|e vlaen y|goron ac arwydon ereill megẏs
yd adnaper drwẏ y|reẏ hẏnnẏ y|dyvodyat velle y|daw crist y|r vrawt ẏn|ẏ ffv+
ryf yd|ẏsgẏnnawd a holl radev yr engẏlẏon ẏgẏt a|r engylyon yn dwẏn
y|groc o|e vlaen ac yn deffroi y|meirw o|lef ac o|gornn y|dyvot ẏn|ẏ erbẏn
a|r holl desnydẏant* a|gyffroant o|tymestyl ganndeirawc o|tan Ac oervel o bop
man megys y|dẏwedir Yr holl vẏt a ymlad drostaw yn erbẏn ẏr ẏnvẏdẏ+
on Ac y|glẏnn iosaphath y bẏd y|vrawt. Yn emyl mynẏd yn wastat ẏ|bẏd
glynn Glynn yw y byt hwn a|mẏnẏd yw y|nef wrth hynnẏ yn|y glẏn
Sef ẏw hẏnnẏ ẏn|ẏ byt hwnn ẏ|bẏd y|vrawt nyt amgen noc yn|ẏr awẏr
yn|ẏ lle y gossodir y|rei gwiryon megẏs deveit ar|dehev krist A|rei ennwir
megys mynnev ar y|tv assev. Ac y|tv dehev y|vẏnẏd yn|ẏ ogonnẏant Ac
o|r tv assev yw ẏ|waeret ẏn|ẏ dayar a|rei gwirẏon a|drychevir y|r gorvchelder
o|dwy asgell caryat megẏs y|dẏwedir Y|seint a|gẏmerant adaned megẏs erẏ+
rot Y rei ennwir a|yystyngir* y waret y|llawr o|bwẏs pechodev y|glẏnnas+
sant wrthvnt oc ev holl gallonn. DiscipulusYm pa ffvrẏf ẏd ymdengs yr ar+
glwyd yno y|r etholedigyon. MagisterYn|ẏ ffvryf y|bv yn|y mẏnẏd Y|rei enwir
yd ymdengys ẏn|ẏ ffvryf y|dibynnawd yn|y groc. Discipulus A|vẏd y|groc yno
nyt amgen no|r prenn y|dibynnawd yr arglwyd arnnawMagister. na vẏd
namẏn golevni ar vod y|groc glowvach* no|r hevl. Discipulus Paham yr bar+
nnv y|mab. Magister. am vot yn|gyfvẏawn y|r neb y|gwnnaethpwyt y sarha+
et idaw kymryt yawn kyt|boet y|tat a|r ysprẏt glan yn kẏt·lavvryaw
ac ef. DiscipulusA|oes yno eistedva idaw yntev y|eisted yndi. MagisterMegys y|dẏwe+
dir Ef a|eisted ar eistedva y|vẏdẏant* crist a|seif ẏ|ẏmlad dros y|wreic bo+
wys ac gwedẏ y|gorchẏvycco y elẏnẏon a chẏmrẏt y wreic bowẏs* attaw
yd eisted ef ẏn|ẏ vyddẏant* Sef yw hẏnnẏ dynẏolaeth yn gorffwys y
mẏwn dwwolder ac eissoes ar ẏr eistedva y|w peri o|e eglwys orffwẏs
o|e holl lavvr ac eissoes kannẏs ymdengẏs dẏn yno ef a|gredir eisted o+
honaw val brawdwr ar eistedva a|gymro* o|r awẏr Discipulus A vẏd eistedvaev ẏ|r
ebestyl. MagisterMegys ẏ|dẏwedir chwi a|eistedwch ar devdec eisteva* Y kytw+
bot wẏ vyd y heistedvaev wẏ yn|ẏ rei gwedy gorchyvẏgv ẏ|bẏt a|e