Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 15 – page 101

Ystoria Lucidar

101

gantvnt amdanam nynhev A|phann gymeront ev corfforoed a|dyvot pawb y+
gyt yna y kymerant ev kẏfvlaw* lewenyd Discipulus Pa vn yw tẏ dvw a|r
presswylvaethev* llawer. MagisterTy dvw yw gwelet dvw dat holl·gyvoethawAc
yn|y gwelet hwnnw ẏ llywennẏcha ẏ|seint megẏs ẏ|mywn tẏ y|presswẏlvaev
a|r kẏfvannhedev yw amravaelon lwẏthev. A|thaleu dros y gobrwyev a|wybẏd
yr eneitev yr hẏnn a|wneler yma. Yr eneitev kyfvẏawn a|wẏbydant pob peth
o|r a|wnneler yr rei ẏssẏd ẏn|ẏ pvrdan nẏ|s gwdant onnẏ|s menẏc engẏlẏ+
on nev y seint vdvnt a|rei yntev yssyd yn vffern nẏt mwy y|gwdant
beth ẏssẏd yma noc y|gwdam nynhev beth a|wnneler yno megys ẏ|bv
gẏnt am|ẏ proffwydi Rei ohonvnt a|wybvant lawer o bethev ar nẏ wẏbv ereill
velle ymplith y|rei drwc y|mae rei a|wdant wẏ pob peth a|hẏnnẏ a|venegir v+
dvnt yn dwwawl nev a|venyc dẏnẏon a|vo marw vdvnt ac a|delont yno
Discipulus A|allant wẏ ym·dangos pan ẏ|mẏnnont nev y|r neb ẏ|mynnont nac
yn gwylẏas* y|bont nac yn kyscv. MagisterY|rei ẏssẏd ẏn|ẏ pvrdan nẏt ẏmdangos+
sant onnẏ|s kennẏatta engylẏon vdvnt y|geissaw ẏ|rẏthhav nev y|venegi eu
llewenẏd o|e ketẏmdeithon am y|rẏdit Y rei yssyd yn vffern nẏ aallant wy ym+
dangos weithev nac yn hvn nac yn dieithẏr hvn nyt wynt·wẏ vydant
Namẏn dievẏl ẏn|ẏ Rith ac wẏnt a|rithẏant y|gosged engẏlẏon da y|dwllaw
dẏnẏon os wyntev a|damweinha ẏmdangos ohonvnt yn wir o|obrwẏ sant
vẏd hẏnnẏ megẏs yd ymdangosses eneit y lleidẏr y|vartin yn|ẏ lle y distrywa+
wd yr allawr nev yr dẏsc megẏs ẏd ymdangosses yr eneit y seint benet yn
rith agkyngyl a|phenn a|lloscwrnn assen idaw a|e ganawl yn arth ac yn dywe+
dvt vot ẏn|ẏ lvsgaw nos a|dẏd ar drawlleoed a|drẏswch ac yn|diwed y llyn+
gkit yg|krochan vfern Discipulus Ym pa fvrẏf yd ymdangossant wy. MagisterYfu+
rẏf dẏn gann gẏmerẏt corff o|r awẏr Discipulus o ba le ẏ|daw brevdwydony daw
weithev y|gann dvw pann vannacker peth a|del Rac llaw megẏs ẏ|menegis
y Josep drwysser a|r ysgynnev y bydei arglwẏd ar y|vrodẏr nev hevyt pan
dysger peth angkenreit megẏs y|dẏsgwyt y|Joseph arall fo y|r eiffa|r mab
iessev Rac herot gvrẏlon*Gweithev ereill y|gan gythrevl pan wnneler peth
dybrẏt y|geissyaw llesteiryaw da megys y darlleir yn diodeiueint yr arglwẏd
val yd ymdangosses diewl y|wreic pilatvs y erchi idi na dienydit iessu
kannẏs ef a|wẏddẏat y|collei ef y|vẏddyant o hẏnnẏ allan Gweithev ereill
y|gann dẏn e|hvn megẏs ẏd ymdengẏs ydaw drwẏ y|hvn yr hẏnn a|welo
nev a|glẏwlo* nev a|vẏdẏlyho odieithẏr y|hvn Discipulus.  Benndigedic vo
geir dvw a|venegis ymi y|sawl gẏfvrinnachev a   hynnẏ drwẏ dy enev
P ei beiddwnn. i. y|ofvẏn yr awr·honn mi a|vynnwn [ tithev.
glwet* am yr antikrist. MagisterYllawen. yr antikrist y|mabilon vawr
a enir o|bvtein o|genedyl tan ac a|gẏfvlenwir o|gythrevlẏaeth ẏg|kroth