Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 14, pp.101-90 – page 160

Breuddwyd Pawl

160

yl o|e yuet. mi a|ymrodeis uu|hun y|angheu
yr awch bywyt chwi a|chwitheu geuawc uu+
awch a|lladron a|chynghoruynus a|balch ac
atal awch degwm a|gwrthwynep yr eglwys
uuoch a|phop|ryw drwc a|wnaethoc* hep wneith+
ur dim da na phenyt nac unpryt nac alu+
seneu Ac yna y gostynghawd mihangel
a|phawl ac ar ny ellit eu kyfrif o eneidieu
ger bronn duw y adolwyn idaw trugarhau
wrth y|pechaduryeit. a|rodi gorffwys diw+
sul e|hun yr eneidieu a|oedynt yn uffern Mi
a|e rodaf ywch hep yr arglwyd yr mihang+
el ac yr yr engylyon  ac yr uyn|daeoni
uu|hun a|rodaf udunt orffowys o awr nawn
diw sadwrn hyt awr brim diw llun Ac
yna dyrchauel y|benn a|oruc eternal dryssa+
wr uffern ac erberius y|gi a|thristau yn
uawr a|orugant A|llawenhau a|orugant
yr eneidieu a|oedynt yn uffern a|dywedut
ygyt Ni a|wdom dy|uot ti yn duw byw gor+
uchaf kann rodeist nodua yn duwsul e|hun
wrth hynny pwy|bynnac a|gatwo duwsul
ef a|uyd kyfrannoc ar orffowys gyt ac en+
gylyon nef Ac yna y|gofynawd pawl