Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 14, pp.101-90 – page 111

Buchedd Fargred

111

ged a|meibion yna barnu a|oruc olibrius arnadu+
nt ac erchi llad eu penneu achlan y|sawl a|gredy+
ssynt ar lle llas y|niuer hwnnw a|elwir kapolin+
ethin yn|ninas armenia Ac yn|y lle gwedy hyn+
ny erchi a|oruc llad penn y|santes a|chledeu yna
y|dalyassant y|swydogyon hi ac y|dugassant ym+
aes o|r dinas ac un onadunt a|dyuawt wrthi
malcus oed y|henw estyn dy|mwnwgyl parth
am kledeu y ymadeu ym a|th|leas kanys crist ac
engylyon nef a|welaf yn gorymdeith y|th gylch
Atep a|oruc y|santes ydaw uy mrawt os crist a|w+
ely|di mi adolygaf yt gyfuaros tra wediwyf a|th+
ra orchymynwyf y|grist uy|eneit am korff Mal+
cus a|dyuawt a*|dyuaw* gwedia yn gyhyt ac y|m+
ynych yna dechreu a|oruc y|santes gwediaw a|dy+
wedut megis hynn duw yr hwnn a|uessurawd
y nef ar daear ac a|ossodes eu teruyneu yr mo+
roed gwarandaw uygwedi a|chanhyata hyn
yrof|i hyt pwy bynnac a|darlleo llyuyr uy mu+
ched i neu a|warandawo ar y|darllein uyn diode+
iuieint i o|r awr honno dileer yw yw* pechodeu
achalan*; yr a|wnelont o oleuat yn uy|eglwys i
o|e|lauur priodawl ny chyuetliwer ac wynt u