Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 14, pp.101-90 – page 105

Buchedd Fargred

105

i arglwyd pa furyf yd argywedeis ydaw tydi ysyd
wir urawdwr yr byw ac yr meirw barn yrof|i ac ef
tristau yd wyf|i yn uawr yn yr hir ymlad hwnn ac wrth+
yt ti y|kwynaf ui uy gwelieu. na|sorr di wrthyf|i ar+
glwyd. ny chytsynwyf i byth ar delweu mut a|bydeir
megis yd hagrao uy eneit y ganthunt Enot ti grist
y|mae uy holl obeith i kanys bendigedic wyt ti yn dra+
gywydawl En|y lle gwedy hynny y|doeth y mamaeth
yr carchardy atei yw gwassaethu* ar uara a|dwuyr
Ac edrych a|oruc rei o|r dynyadon drwy fenestyr y ka+
rchardy ar y|santes a|fob dyn o|r a|e gwelei hi yn gw+
ediaw y|bydei ouyn duw arnaw ac ysgriuenu y|wedi
a|oruc rei o|r dynyon hynny Ac wedy gwediaw o|r
santes y|kyuodes dreic aruthyr o|gogyl y|karchardy
amrauel y|llyw y|blew a|e baryf yn oreureit a|danned
haearnawl idi a|llygeit megis mein gwerthuawr
yn echdywynnygu Ac o|e froeneu yd oed flameu tan
yn mynet a|e|thauawt yn kyflad a|e|gwegil a|chledeu
a|welit yn|y llaw a|llenwi y|karchar a|wnaeth o|dryc
arocleu Ac ymdyrchauel a|oruc ymperued y|car+
chardy a|chwibanu yn gadarn a|lleuer y|tan a|oed
yn kerdet o|e geneu a|oleuhawd y|karchar A diliwy+
aw a|oruc y|santes ac ofynhau angheu yn gyffel 
a|chyt bwrit y|holl ae·lodeu a|hebyrgoui a|wnae 
hi rac diruawr ouyn ry|warandaw o|duw y  +
di kanys gynt yd archasei duw dangos ydi p