Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 14, pp.101-90 – page 104

Buchedd Fargred

104

merthyru hi. Sef a oruc y|swydawc enwir creulawn
a|fawp o|r niuer a|oed gyt ac ef rac aruthret y|frydeu
gwaett o|gorff y|santes cudyaw eu llygeit ac eu men+
tyll a|dywedut a|oruc olibrius wrthi Pa|ryw beth a|wna+
yty uargret na|thruenhey wrthytuhun ac na were+
ndewy arnawf|i. llyma yr awr honn ydys y|th uerthy+
ru o|m barn. i. wrth hynny kyt·synny a|myui ac ado+
la ym dwyweu|. i. rac dy|uarw o|drwc angheu ac os
titheu ny|m gwarendeu i uyngkledeu a orueda ar|dy
gnawt ac a|wahana dy|aelodeu di. Atep a|oruc y|san+
tes Pei truanhawn inheu wrth uy gorff uy eneit
i a a|y yngkyuyrgoll megis y teu di wrth hynny y r+
odeis uynkorff yman yw poeni megis y kaffo uy
eneit coron yn|y nef Ena yd erchis drwy eirlloned
yr eilweith y|dodi y|mewn tywyllwc garchar a|ffan
ytoed y|santes yn mynet yr karchar yd amwydawd
y choff* o|arwyd y|groc gan wediaw a|dywedut ual
hyn duw yr hwnn a|wnaeth barn dwy* doethynap
yr hwnn a|ofnakant yr holl oessoed ar sawl ysyd
yn preswylyaw yndun a|fawp medyant gobeith
yr rei kyuyawn tat yr ymdiueit a|gwir urawd+
wr y|bawp o|leuer synnya arnaf a|thrugarhaa w+
 thyf|i kanys un uerch tat wyf am hynny arglw+
  nac ysbeilia ui synnya arnaf ui a|thrugarhaa
 hyf a|ffar ym oruot ar uy gelyn yr hwnn
 yn ymlad a|mi wynep ar|wynep ny|s gwn