Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 12 part ii – page 52r

Ystoria Lucidar

52r

a|wneler yno. megys y bu gynt am y proffỽydi. Rei o·honunt
a|wybuant lawer ar ny|s|gỽybu ereiỻ. veỻy ym|plith y rei drỽc
y mae rei a|wdant y petheu ny|s|gỽyr ereiỻ. kanny wybuant ỽy
bop peth a|hynny a venegir udunt yn|dwyaỽl. neu a|venyc dy  ̷+
nyon a|vo marỽ udunt ac a delont yno. discipulus A aỻant ỽy ymdangos
pan y mynnont neu y|r neb y mynnont nac yn gỽylaỽ y
bont nac yn kysgu. Magister Y rei yssyd yn|y purdan nyt ymdangos+
sant o·ny|s|kanhattya engylyon udunt y geissyaỽ eu rydhau
neu y venegi eu ỻewenyd y eu|kedymdeithyon am eu rydit. Y rei
hagen yssyd yn uffern. ny aỻant ỽy ymdangos y neb. ac o|r gỽe+
lir ỽynt yn ymdangos weitheu. nac yn hun nac odieithyr hun
y gỽeler. nyt ỽyntỽy vydant namyn dievyl yn eu rith. ac ỽynt
a rithyant yng|gosged engylyon da y dwyỻaỽ dynyon. Os
ỽynteu a|damchweinya ymdangos ohonunt yn wir. o obrỽy
sant vyd hynny. megys yd ymdangosses eneit y|ỻeidyr y var+
tin yn|y ỻe y distriwyaỽd yr aỻaỽr. neu yr dysc megys yd ym+
dangosses yr eneit y seint benet yn rith anghenuil. a|phenn
a|ỻosgỽrn assen idaỽ. a|e genaỽl yn arth. ac yn dywedut bot yn|y
lusgaỽ nos a|dyd ar|draỽs ỻeoed a|dryssỽch. ac yn|y diwed y
ỻyngkit yng|krochan uffern. discipulus Ym|pa|ffuryf yd ymdangos+
sant ỽy. Magister yn|ffuryf dyn gan gymryt corff o|r|awyr. discipulus O|ba
le y daỽ y breudwytyon. Magister Wynt a|deuant weithyeu y gan
duỽ. pan uanacker peth a|del rac ỻaỽ. megys y menegit y
iosep drỽy y ser a|r sycneu y bydei arglỽyd ar y vrodyr. neu
heuyt pan|dysger peth anghenreit. megys y iosep araỻ ffo
y|r|eifft a|mab iessu rac erot greulaỽn. Gweitheu ereiỻ y gan
gythreul pan|wneler peth dybryt y geissyaỽ ỻesteiryaỽ da me+
gys