Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 12 part ii – page 49r

Ystoria Lucidar

49r

dunt. discipulus Pryt na synnyo corff dim ac na aỻ gỽneuthur
dim drỽydaỽ e|hun. dy·eithyr a|wnel yr eneit drỽydaỽ megys
drỽy beiryant paham y kyfyrgoỻir ef. Magister Pan ryuelo dyn+
yon ar eu gelynyon. ỽynt a|distrywant eu hadeilyadeu
yn gyntaf neu a|e ỻosgant. ac odyna y diueir y perchen  ̷+
nogyon. megys y doluryont o goỻi eu da. ac o boeni eu
kyrff. Y corff weithon yssyd bresswyluot y|r eneit. ac am
dremygu ohonaỽ y creaỽdyr y distrjwyr* ac y ỻosgir y+
gyt ac ef. ac un ynt. kanys beth bynnac a|wnel y|r|eneit.
ef a|dywedir y wneuthur o|r korff. ac ỽrth hynny iaỽn
yỽ y boeni y·gyt ac ef. discipulus Pa saỽl eneit a|deuant y nef.
Magister Y saỽl a|drigyassant yno o engylyon. discipulus Da|digaỽn yd
attebeist ym am hynny. discipulus Dywet ti ymi pa delỽ y gỽ+
neir am vynetyat y rei drỽc. Magister Pan dranghont y deu+
ant y kythreuleit y·gyt yn heidyeu a|phresteỻach uaỽr
ganthunt yn aruthyr eu gỽelet. ac yn dechrynedic eu
gỽeithret. ac yna y kymheỻant yr eneit rac kadarn bo+
en y vynet aỻan o|r corff. a|e dynnv ganthunt yn greu+
laỽn y byrth uffern. discipulus Pa beth yỽ uffern neu pa|le y
mae. Magister Dỽy uffern yssyd. yr uchaf a|r issaf. Yr uchaf
yssyd yn|y rann issaf o|r byt hỽnn. ac yn gyflaỽn o boen  ̷+
eu. kanys yno yd|amylhaa diruaỽr wres. ac oeruel ma+
ỽr a newyn a sychet ac amryuael dolur corff neu af+
lonydỽch medỽl. megys ofyn a chewilyd. ac am hỽnnỽ
y dywedir. Dỽc v|arglỽyd o|r carchar vy eneit i. sef yỽ
hynny vy|mywyt. vffern issaf. ỻe ysprydaỽl yỽ yn|y|ỻe
y mae tan an·diffodedic. ac am hỽnnỽ y dywedir. Ti a