Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 12 part ii – page 46v

Ystoria Lucidar

46v

y kerdynt y rei gỽirion drỽy ffyd a|ỻauur da yny lyng  ̷+
kynt angeu y gan y vuched. discipulus A uadeuir pechodeu y rei
anuolyedic yn|y bedyd. Magister Madeuir namyn gỽedy hynny
y syrthyont. ỽynt a ymoblygant yn|y rei a|uadeuit udunt
gynt. megys y dywedir. Pob pechaỽt ar|ny|s|adafeist* di. ac
yn|ol hynny y|dyweit. ef a|e rodes yn|y poeneu yny dalei
y hoỻ dylyet. discipulus Paham y gat duỽ udunt ỽy gaffel bedyd
a rinwedeu ereiỻ. ac ynteu yn|gỽybot y|diffygyant o hynny.
Magister O achaỽs yr etholedigyon ual y dywetpỽyt uchot y gym+
ryt angkreifft y ỽrthunt. discipulus Pa ryỽ wattwar yssyd am yr
yspryt glan. ny madeuir nac yma nac rac ỻaỽ. Magister Anobe+
ith y|myỽn penyt yỽ hỽnnỽ. ac ỽrth hynny pỽy bynnac a
anobeitho o rat yr yspryt glan ac ny|s|penyttyo. hỽnnỽ
yssyd yn gỽattwar am yr yspryt glan. a|ỻyna y pechaỽt ny
madeuir. discipulus ae argywed y rei y ỻad neu eu marỽ o angeu
deissyfeit. Magister Nac ef dim. kanny byd marỽ o angeu deissy+
feit y neb a|vedylyo yn|wastat am y uarỽ. ỽrth hynny nac
yr merthyru a heyrn. nac yr y|dryỻyaỽ o vỽystuileit. nac
yr y losgi o fflam dan. nac yr y sodi o donneu. nac yr y uarỽ
o|dryc·dynghetuenneu ereiỻ. maỽrweirthaỽc vyd geyr bronn
duỽ angeu y seint ef. megys y|dywedir. O|ba angeu bynnac
y bo marỽ gỽirion. ny dygir y wirioned y ganthaỽ. a|r ryỽ
angeu hỽnnỽ ny wna drỽc namyn da. kanys beth bynnac
a bechaỽd ef drỽy dynaỽl vrefolyaeth. ef a|uadeuir idaỽ drỽ+
y chwerỽed y angeu. discipulus Ae ỻes y|r rei drỽc orwed yn|hir yn
eu gỽelyeu kynn eu meirỽ. Magister Na|les kanys o ba angeu
bynnac y bont veirỽ yn|deissyfeit yn|drỽc y teruynir ỽynt.