Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 12 part ii – page 45r

Ystoria Lucidar

45r

yn newyd yndunt yna. ac yn ỻym o bop peth. Y rei hen o
beunydyaỽl welet a|chlywet a|vyd pỽl eu synnwyr ac a vyd
teneu drỽy vedylyeu ỻawer. discipulus O ba|le y|doeth yr archystauen.
pan yttoed wyr babilon yn|ryuelu ar|gaerussalem. Magister O orch+
ymyn yr arglỽyd y kudyaỽd ieremias a|r proffỽydi ereiỻ hi.
ym med moẏsen. ac yn|diwed y byt eli ac enoc drỽy y venegi
o|r arglỽyd a|e|dỽc odyno hi. discipulus A|dyaỻaỽd y proffỽydi yr|hynn a
dywedassant ac a ysgriuennassant. Magister Deaỻassant. discipulus Paham
mor dywyỻ an·amlỽc y gỽnaethant ỽy. Magister Ny dylyynt ỽy am+
gen. kanys y|seiri mein a|adeilant y mur. a|r ỻiwyd a|e hys+
gythra. veỻy y messuraỽd y padrieirch megys ỻe eglỽys duỽ
a|r proffỽydi o ysgruthyr a gladassant y grỽndwal. a|r ebys+
tyl oc eu pregetheu a|dyrchafassant y parỽydyd. a|r rei a doeth
yn eu|hol ỽynteu o|e hysponyat a|e hysgythrassant. nyt oed
hagen o|r ysgrythur namyn yr hynn a|ysgriuennwyt y
veibyon|duỽ. ac y|mae yr eglỽys yn agori udunt bop peth kae+
edic trỽy agoryat dauyd broffỽyt. ny dichaỽn y meibyon hynny
hagen gỽelet na deaỻ a|dyaỻant kannys karant ac ny|s cret+
ant. discipulus A|oes engylyon y gadỽ dynyon o bop kenedyl ac o|bop
dinas. Magister Y mae engylyon yn|bennaduryeit yn ỻunyeythaỽ
y kyfreitheu a|e deuodeu o|bop peth yn|gyfyaỽn. ac angel a
vyd yng|kedymdeithyas pob eneit o|r pan el y|r corff yn an+
noc idaỽ wneuthur da yn wastat. ac yn menegi y duỽ ac y|r
hoỻ engylyon yn|y|nef y hoỻ weithretoed. a duỽ yn gỽybot
pob peth. a|r engylyon yn gỽelet yndaỽ ynteu bop peth. discipulus Pa
beth a|eỻir y venegi udunt ar ny|s gỽypont. Magister Nyt oes dim
amgen o venegi o|r engylyon yn|gỽeithretoed ni y duỽ ac