Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 11 – page 97r

Ystoriau Saint Greal

97r

hynny ef a|gyfodes yn|y eisted. ac agores y lygeit. Ac ef a|welei
vot yn|gyn egluret yn|y gylch. a|phettei yn dyd. Eissyoes ny bu
hir y parhaaỽd hynny o eglurder. namyn difflannu y ganthaỽ
a|oruc. ac ynteu a|ymgroesses ac a|gymerth y arueu. ac a|do+
eth tu a|r dỽfyr. ac a arganuv yno ysgraff heb na rỽyfeu na
hỽyl arnei. yr hynny ual kynt efo a aeth y myỽn. Ac yr aỽr y
doeth ef y myỽn. ef a|debygei vot yno holl lysseuoed ac ireidy+
eu gỽerthuaỽr y byt herwyd arogleu. ac yn un ffunyt ganth  ̷+
aỽ a|phei gymerassei y amylder o|r bỽydeu goreu a|hoffaf gan+
thaỽ yn|yr hoỻvyt. A|phan weles ynteu hynny diolỽch y|duỽ a|o+
ruc vot yn gywir ganthaỽ y goffau. a chanys gỽydyat ef na
daroed y duỽ y ysgaelussaỽ gostỽng ar benn y linyeu a|oruc
yn|yr ysgraff. a|dywedut. v|arglỽyd iessu grist heb ef. ytti y
diolchaf|i anuon ohonat ti y gras hỽnn y mi. kanys kymeint
yỽ vy ỻewenyd. ac na ỽn i pa|le yd|ỽyf ae ar y daear ae ynteu ym
paradỽys. ac yn gỽediaỽ ueỻy y disgynnaỽd kysgu arnaỽ. A
thrannoeth y bore pan deffroes ef a|edrychaỽd yn|y gylch. ac
ef a|welei gỽely tec ym|perued yr ysgraff yn anrydedus y gyweirdeb. ac
ym|perued y gỽely morỽyn ieuanc yn uarỽ a|e hwyneb yn
noeth. A phan y gỽeles ef hi ef a|diolches y duỽ o gallon da
am anuon idaỽ gedymdeithas y·gyt ac ef. Ac yna ef a|dynes+
saaỽd attei megys y mynnei yn ỻawen wybot pa un vei. ac o
pa genedyl yd hanoed. ac yỽch y phenn ef a|arganuu ỻythyr.
yr hỽnn a gymerth ef ac a|e|hagores. ac yndaỽ yd oed yn dywe+
dut y vorwyn honn a|oed chwar* y beredur yr honn a vu wy+
ry ym medỽl ac yng|gỽeithret. Honn yỽ y vorỽyn a|roes gỽ+