Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 11 – page 94v

Ystoriau Saint Greal

94v

ỽynt a|aethant y gysgu. A gỽeỻ oed gan galaath a|e gedymdeithyon
ymlad drannoeth no goỻỽng y vorwyn o|e hangeu. A thrannoeth y
bore gỽedy offeren ef a|erchis y vorwyn y dỽyn att y wreic a|dylyei
y hyachaỽ* drỽy y gỽaet hi. ac yna y gỽyr a|e duc hi hyt y ỻe yd oed
y|wreic yn glaf yn|gyn|hackret ac nat oed eneityol o|dyn a|aỻei edr+
ych arnei. Ac yna ryued uv gan|galaath vyỽ neb ual yd oed hi.
Ac yr aỽr y gỽeles hi y vorwyn hi a|erchis idi dalu idi yr hynn a|a+
dawssei. a hitheu a|dywaỽt y gỽnaei yn ỻawen. ac yna hi a erchis
dỽyn y dysgyl attei. ac uelly y gorucpỽyt. ac yna hi a|beris ta+
raỽ y wythien ar y breich deheu idi. ac erbynnyeit a|wnaethpỽyt y
gỽaet yn|y|dysgyl. Ac yna y vorwyn a|dywaỽt ỽrth y|wreic claf.
Arglỽys* heb hi yr duỽ gỽedia rac vy eneit kanys ỻyma vi gỽedy
ymroi y angheu yr iechyt ytti. ac ual yd oed yn dywedut hynny ef
a|doeth gloes idi rac meint o|e gỽaet a goỻassei. kanys yd oed
y dysgyl yn ỻaỽn. a galaath yna a|e herbynnyaỽd hi y·rỽng y
dỽylaỽ. ac ym|penn talym gỽedy ỻewygu o·honei hi a|dywaỽt
ỽrth y braỽt. V|arglỽyd vraỽt heb hi myui a|vydaf uarỽ. ac yr
duỽ heb hi pan vỽyf uarỽ i na|at vyng|cladu yn|y wlat honn.
namyn pan wahano vy eneit a|m korff par di rodi vyng|korf|i
myỽn ysgraff yn|y borthua nessaf a|geffych a|gat y antur vy he+
brỽng y fford y mynno duỽ. a mi a|dywedaf y|chỽi yn|ỻe gỽir y
byd vyng|korff|i yn|y borthua yn ymyl dinas sarras. yn|gyn|gyf+
lymet ac y deloch chỽitheu yno y·gyt a|seint greal yr|hynn yssyd
dynghetuen yỽch dyuot yno y·gyt ac ef o|e gynhebrỽng. ac yr
duỽ yd adolygaf|i y chỽi vyng|cladu yn|y capel ysprydaỽl. ac a|wda+
ỽch chwi paham yd ỽyf i yn ymbil ac yn|adolỽc y chỽi vyng|cladu
yno.