Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 11 – page 89r

Ystoriau Saint Greal

89r

des y gỽregis ỽrth y cledyf ual yd oed da digaỽn y gỽedei idaỽ. Ac
yna hi a|dywaỽt. arglwydi heb hi. a|wdaỽch chỽi pỽy henỽ y cledyf
hỽnn. A|unbennes heb ỽynteu nys|gỽdam ni. namyn med y ỻyth+
yr tydi bieu roi henỽ idaỽ ef. Arglỽydi heb hitheu minneu a rodaf
henỽ idaỽ. y cledyf a|r|gwregis estronaỽl. Gỽedy daruot hynny
ỽynt a|dywedassant. galaath heb ỽy. yr|duỽ gỽisc ymdanat
cledyf yr odidaỽc wregis yr hỽnn a|damunwyt y welet yn vyn+
ych yn|ỻoegyr. Gedỽch ym heb·y galaath edrych a aỻwyf gaeu
vyn|dỽrn arnaỽ. ac ony|s gaỻaf. nyt meu j dim ohonaỽ. Gỽir yỽ
hynny heb ỽynteu. Ac yna ymafael a|r cledyf a|oruc galaath a
chaeu y dỽrn arnaỽ ual yr oed y vaỽt yn taraỽ dros y berueduys.
P an weles y kedymdeithyon hynny ỽynt a|dywedassant ỽrth
galaath. arglỽyd heb ỽynt y cledyf yssyd deu di. ac am
hynny gỽisc ymdanat. Sef a|wnaeth galaath yna y dynnv aỻ+
an ual yr|oed baỽp yn ryuedu y eglurder. A gỽedy y ossot yn|y w+
ein drachefyn y vorwyn a|doeth ac a|dynnaỽd y cledyf araỻ a|oed
ymdanaỽ. ac a|gymerth y cledyf a|r odidaỽc wregis ac a|gỽisc  ̷+
aỽd am y ystlys. A|phan daruu idi hynny hi a|dywaỽt. Ny|m ta+
ỽr j beỻach heb hi pa bryt y mynno duỽ teruynu ar vy hoed+
yl. kanys rodes duỽ ym o ras kael gỽneuthur yn uarchaỽc
urdaỽl y goreu o|r hoỻ vyt. kanys bit dieu ytti nat yttoedut
yn uarchaỽc urdaỽl kỽbyl yny gaffut y cledyf hỽnn. A unben+
nes heb·y galaath. ti a|wnaethost gymeint ac yd|wyf uarchaỽc
urdaỽl i ytti pa|le bynnac y bỽyf. a|duỽ a|dalo ytt am dywedut ueỻ+
y. arglỽydi heb hi nyni a|aỻỽn vynet pan y mynnom odyma
a|r ysgraff. Y duỽ y diolchaf i heb·y peredur vy mot i ỽrth or+
ffen