Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 11 – page 74v

Ystoriau Saint Greal

74v

yn|drugaraỽc o|e eneit. Ac yna galogryuant a|dywaỽt. bỽrt heb
ef a|oes gennyt ti onyt gadel ymi uarỽ ual hynn. ac os da gennyt
ti ymi uarỽ ual hynn. digrif yỽ gennyf|inneu. kanys nyt gỽ+
eỻ gennyf|i varỽ dros|neb no throssot ti. ar hynny lionel a|e treỽ+
is ef yny aeth y helym y am y|benn. A|phan|wybu ynteu vot y
benn yn|noeth. ac nat oed fford idaỽ y|diangk. ef a|dywaỽt. Arglỽ+
yd Jessu grist o|r nef. y|gỽr yr oedỽn j ar y wassanaeth. ac nyt yn
gyn|deilynghet agatuyd ac y|dylyỽn. a|chanhattaa vot y dolur
a|r angheu yr|wyf|i yn|y diodef yr aỽr·honn yn|ỻe penyt ym dros
vym|pechodeu ac yn diỻyngdaỽt. ~ ~ ~  
A C ar y|parabyl hỽnnỽ lionel a|e trewis ef yny vyd yn varỽ
y|r ỻaỽr. A|gỽedy daruot idaỽ ỻad galogryuant. ny bu di  ̷+
gaỽn ganthaỽ ef hynny yny doeth att y vraỽt a|rodi dyrnodeu
creulaỽn trỽm idaỽ a|oruc. A bỽrt ynteu yr hỽnn yd oed yndaỽ
bop ufuddaỽt wedy ỻettyaỽ a|dywaỽt. v|arglỽyd vraỽt heb ef
madeu ym y vatteil honn. rac haedu ohonat anuod duỽ ac ang+
clot y byt. Ny madeuo duỽ ymi vym|pechodeu heb·y lionel o  ̷
thosturyaf|i ỽrthyt ti o|dim. mỽy noc y tosturyeist ditheu ỽrth+
yf|i pan y|m gỽeleist ym|perigyl angheu. Yna y tynnaỽd bỽrt
y gledyf aỻan ac y dywaỽt. V|arglỽyd Jessu grist heb ef na liw+
ya ym yn ỻe pechaỽt amdiffyn vy eneit yn erbyn vy|mraỽt.
Ac yna dyrchafel y|gledyf a|oruc ef ar uedyr taraỽ y vraỽt. ac ef
a|glywei lef yn dywedut ỽrthaỽ. bỽrt ffo di y ỽrthaỽ ef kanys pei
as trawut ti ef ti a|e ỻadut. ac ar hynny y disgynnaỽd o|r nef.
post o dan y·ryngthunt eỻ deu yn gyn aruthret ac y deifyaỽd eu
taryaneu. ac yny syrthyassant ỽynteu pob un y|r ỻaỽr yn eu|ỻewic.