Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 11 – page 68r

Ystoriau Saint Greal

68r

y kaffei gyntaf o ennyt. Ac ynteu a|dywaỽt y deuei. o|r bei ar y
fford a|e antur dyuot y tu ac yno. Ac yno bỽrt a|e gedeis ỽyntỽy.
ac ynteu a uarchockaaỽd tu a|r ỻe y gỽelsei vynet a|lionel y vraỽt.
A|phan|doeth ef y|r ỻe diwethaf y gỽelsei. ef a warandawaỽd y|edrych
a|glywei dim. a|gỽedy na chlywei ef dim. ef a|gerdaỽd ar|hyt y
fford y gỽelsei vynet a|e vraỽt. a|gỽedy daruot idaỽ ef uarchoga+
eth ỻawer ef a|gyfaruu a gỽr crevydus debygei ef yn marchoga+
eth march kyn|duet a mỽyaren. A|phan|weles ef bỽrt ef a|alwaỽd
arnaỽ ac a|ovynnaỽd idaỽ pỽy yr|oed yn|y geissyaỽ. Arglỽyd heb
ef deuwr a|oed yn mynet a|m braỽt ganthunt yn rỽym dan y vae+
du ac yspydat. Bỽrt heb ynteu pei|tebygỽn i na synnyei arnat
yn ormod. ac na syrthynt myỽn anobeith. mi a|dywedỽn ytt yr
hynn a|ỽnn i hyspyssaf am hynny. Pan gigleu bỽrt hynny ef
a|vedylyaỽd ry daruot y|r marchogyon lad y vraỽt. a thrỽy dris+
tit ef a|dywaỽt. Arglỽyd heb ef yr duỽ dangos ym pa|le y|mae
y gorff ef ual y gaỻwyf beri y gladu yn anrydedus. Edrych
ditheu heb y gỽr o|r tu araỻ ytt. Ac yna bỽrt a|arganuv gỽr
marỽ gỽaetlyt newyd|lad yn|y ymyl. ac edrych arnaỽ a|oruc a|thy+
byeit mae y vraỽt oed. Ac yna ỻewygu a|oruc o|dristit. Och v|ar+
glỽyd vraỽt heb ef. beỻach ny cheissyaf|i lewenyd ar|ol koỻedi+
gaeth dy gedymdeithyas|di. a|chanys ysgaraỽd duỽ an|kedym+
deithyas pob vn y ỽrth y gilyd. yd ỽyf|inneu yn adolỽc idaỽ efo
vot yn disgwylyaỽdyr arnaf. kanys efo a|gymereis i yn gedym+
deith. ac yn veistyr ym pob perigyl. kanys o hynn aỻan nyt oes
gennyf|i vedỽl namyn am veneit o achaỽs dy goỻi di. Ac yna
ef a|gymerth y vraỽt y·ryngthaỽ a|r goryf. ac a|o·vynnaỽd y|r
gỽr.