Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 11 – page 42v

Ystoriau Saint Greal

42v

attaỽ ar gevyn y sarff. ac yn dywedut. Peredur heb hi mi a|gỽyn+
af ragot. kanys ti a|wnaethost eniwet ym heb y haedu. Peredur
yna a attebaỽd idi ac a|dywaỽt nac idi hi nac y|wreic eiryoet
na|s|gỽnathoed hyt y gỽydyat chweith eniwet. Mi a|e dywedaf
ytt heb hitheu. A|vnbenn heb hi mi a vegeis yn vyn|ty aniueil
a|elwit sarff. yr hỽnn a yttoed yn|gỽneuthur y mi o|les mỽy
noc a|debygut ti. a|r aniueil hỽnnỽ a|doeth ny|ỽnn j pa vod hyt
yma. ac yn|y greic honn y kyfaruv a hi ỻeỽ bychan. a|thithe+
u a|gerdeist yn|y hol hi a|th gledyf yn noeth ac a|e ỻedeist heb
wneuthur o|r sarff ytti dim drỽc. ac ny chaỽssỽn inheu heuyt
wneuthur ytti chweith eniwet. ac nyt yttoed heuyt y ỻew
yn deu ytti nac ar dy gystlỽn. megys y|dylyut ti ymlad dros+
taỽ. A|unbennes heb ef nyt oed veu dim o|r ỻeỽ. na|thitheu
heuyt ny|wnaethyost arnaf chweith eniwet hyt y gỽnn j.
dieithyr mi a vedylyeis bot yn vonhedigach natur y ỻew
na|r|sarff ac yn ỻei y ormes ar y bobyl. a mi a|weleis y|sarff
heuyt yn treissyaỽ y ỻeỽ o|r hynn a|oed eidaỽ. ac am hynny y
redeis J. yn ol y sarff. ac y ỻedeis hi. yr hynny ual|kynt ny
wneuthum j dim drỽc o|r byt. A hitheu yna a|dywaỽt pere+
dur hi pany wney di ymi dim o jaỽn amgen no hynny.
Pa ryỽ heb ynteu a vynnut ti y gael. Mi a vynnaf heb hi+
theu gỽneuthur ohonat gỽrogaeth ym yn|ỻe vy amarch.
ỻyma vyng|cret heb ynteu na|s|gwnaf. Reit yỽ ytt y wneuthur
heb hi. kanys kynt y gỽnaethost ti wrogaeth ymi noc y tebygy
di. a|chanys kefeis i wrogaeth arnat ti ˄yn|gynt noc araỻ ny cheissy+
af|i dydi. namyn pa|le|bynnac y kaffỽyf|i di heb warcheit*+