Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 11 – page 35v

Ystoriau Saint Greal

35v

y gadaỽssei y thir a|e daear. Yn|wir heb hi rac ovyn angheu
y ffoeis i yma. kanys ti a|wdost pan aethost di y lys arthur
yr|oed ar v|arglwyd i ryuel gan vrenhin laban. A|gỽedy
marỽ vyng|gỽr i megys nat ryued bot ovyn ar wreic. rac.
ovyn vyn|daly. i. a gỽedy hynny vyng|kewilydyaỽ mi a|gy+
mereis beth o|m da a|m trysor. ac a|deuthum y|r ynyalỽch
yman rac ovyn vyng|kael. ac a|bereis wneuthur ty ym
yman ual y gwely di. ac a|dugum ygyt a|mi vy offeiryat
a|hynn o dylwyth vy ỻys. a|gỽedy hynny mi a|gymereis
yr abit hỽnn ymdanaf. ac ual y gỽely|di beỻach y|mae y|m
bryt i dỽyn vy|muched hyt tra vỽyf vyỽ. Ys ryued a|antur
yỽ hỽnn heb y peredur. a|pheth a|daruu y|th vab ditheu.
Myn vyng|cret heb hi ef a|aeth y wassanaethu brenhin pe+
les. a|gỽedy hynny ef a|wnaethpỽyt yn varchaỽc urdaỽl.
a mi a giglef y vot ef yn hely tỽrneimyeint ar hyt brytta+
en. ny|s|gỽnn ninheu ỽrth na|s|gỽeleis i ef yr ys|dỽy vlyned.
Y nos honno y|trigyaỽd peredur yno ygyt a|e vodryb. 
A |Thrannoeth pan daruu y beredur gỽarandaỽ offeren
ef a|wisgaỽd y arueu ac a|gerdaỽd racdaỽ. a|march+
ogaeth a|oruc heb gael neb ryỽ chwedyl nac enryued yn  ̷
hyt y dyd. ac yn|diwed y dyd ef a|glywei gloch yn canu. a
pharth ac yno y trosses ef. o debygu bot yno ryỽ le crevydus.
a|phan doeth ef yno ef a|welei adeil tec cadarn o vuryeu a
ffossyd a|chlodyeu yngkylch y ỻe hỽnnỽ. ac y|r porth y doeth
ef ac erchi agori. a|gỽedy y oỻỽng y|myỽn ef a|vuwyt laỽ+
en ỽrthaỽ. ac a|gymerwyt y uarch o|e ystablu. ac a|e duc vn