Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 11 – page 25r

Ystoriau Saint Greal

25r

o|r|a archo madeueint drỽy ediuarỽch y duỽ ny|s caffo. Ac yna
gỽalchmei a|dywaỽt na aỻei ef yn|y ỻauur yd oed gỽneuthur
dim o|r penyt. A|r meudỽy yna a|dawaỽd* ỽrthaỽ. kanys ef a|we+
lei nat|oed namyn coỻi y lauur heb aỻel gỽneuthur dim ỻes.
Trannoeth y|bore ef a|gychwynnaỽd gỽalchmei y·meith. ac a
uarchockaaỽd yny gyfaruu ac ef deu gedymdeith idaỽ. nyt
amgel gloual a|gifflet. a|marchogaeth y·gyt a|orugant
bedwar diwarnaỽt heb gael neb|ryỽ antur. Yma y mae yr ym+
didan yn|tewi amdanunt ỽy oỻ. ac yn|trossi att galaath.
G wedy kychwyn o galaath o gasteỻ y morynyon ef
a|uarchockaaỽd hyt pan doeth y fforest diffeith. ac y+
no ef a|gyfaruu ac ef laỽnslot a|pheredur yn marchogaeth.
ac nyt adnabuant ỽy efo. o achaỽs na welsynt y daryan ei+
ryoet. Ac yna y erbynnyeit a|oruc laỽnslot ac ar hynt tor+
ri paladyr arnaỽ. a|galaath a|e trewis ynteu yny vyd ef a|e
varch y|r ỻaỽr heb wneuthur mỽy o afles idaỽ. ac yna ef a
dynnaỽd y gledyf o achaỽs torri paladyr y waeỽ. ac a|drew+
is peredur ar y benn. yny eiỻya yr helym ystlys yn ystlys a|e
benn. A|phany|bei troi y gledyf yn|y|dỽrn ef a|e ỻadassei. yr
hynny ef a|oruu ar|peredur syrthyaỽ y|r ỻaỽr y ar y uarch.
a|r ymwan hỽnnỽ a|vu yn ymyl meudwydy yn|y ỻe yd|oed
ty anckres. A|phan weles yr anckres galaath yn mynet
ymeith. ac yn eu gadaỽ ỽynteu yn|gewilydyus hi a|dywaỽt
dos ymeith varchaỽc urdaỽl. kanys yn|wir pei a|th adwaen+
ynt yn|gystal|ac yd|adwaen i. ny bydynt mor|ffolyeit ac yd
ymerbynnynt a|thi. A phan gigleu galaath y parabyl hỽnn