Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 11 – page 251v

Ystoriau Saint Greal

251v

Ac yna ef a|gyuodes y vyny. ac a|vwryaỽd y vanteỻ y ỽrthaỽ. ac
a|doeth att y golovyn. ac a|roes y laỽ ar|y kwarel. ac a|roes tynn
y|r kwarel yny vyd y golovyn yn crynu. ac a|e tynnaỽd aỻan. ac
odyna a|e|roes y|r vorwyn. A|phan daruu idaỽ ef hynny hitheu
a|dywaỽt yr aỽr·honn y|dylyaf|i dywedut vy neges. ac nyt oed
marchaỽc yma a|dynnei y kỽarel onyt efo. a|thitheu arglỽ+
yd a edeweist ymi gỽneuthur o|r marchaỽc a|e tynnei vy neges
os gaỻei. ac nyt archaf|inneu idaỽ ef wneuthur peth ny aỻo
y wneuthur. Ef a vyd reit idaỽ vynet y|r capel periglus gyn+
taf ac y gaỻo. ac y|mae yno marchaỽc gỽedy y amdoi yn|y|ys+
grin. a chymeret ef beth o|r amdo a|r|cledyf yssyd geyr y ystlys
a|dyget y mi hyt y casteỻ periglus. a|gỽedy del ef hyt yno. ef
a vyd reit idaỽ vynet hyt y casteỻ y ỻadaỽd y|ỻew y·dan y dae  ̷+
ar. yn y ỻe y|mae y deu griffỽns. ac yno ỻad penn vn o|r deu
griffỽns a|e dwyn ymi hyt y casteỻ periglus. kanys march+
aỽc vrdaỽl yssyd yno yn|glaf. yr hỽnn ny byd iach vyth ony|s
keiff. a|vnbennes heb·y|laỽnslot mi a|welaf na rout ti hae+
ach yr vy mywyt i. am|keffych di dy ewyỻys. Myui a|ỽnn heb
hi na aỻei neb hynny namyn tydi. ac ny mynnỽn i ytti ga+
el dy angeu. kanys pei atueut marỽ di ny chaffei y march+
aỽc y iech·yt vyth. ac o|e achaỽs ef yd|ỽyt ti yn mynet y|r gỽ+
assanaeth hỽnn. a thi a|wely y vorwyn ieuanc deckaf o|r a
weleist eiryoet. a|r honn vỽyaf a|th gar ditheu o|r byt. ac os
hi a vynn dy nerthau di. ti a|gỽpley hynn yn|da. a mogel