Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 11 – page 214r

Ystoriau Saint Greal

214r

gristonogaeth a|mynet yn idewon. A|hynny drỽy aỻu a chedernyt
brenhin y casteỻ marỽ vym braỽt i a|th ewythyr ditheu. yr hỽnn a
aeth ym medyant tir brenhin peleur a|e gasteỻ. ac am hynny
y mae reit y titheu roi kynghor y emendau hynny. kanys
nyt emendeir hynny vyth drỽy drỽy dyn o|r byt onyt trỽydot
ti. kanys y wlat a|r|casteỻ a|dyly bot yn dy uedyant ti. 
A Rglỽyd nei heb y meudỽy y casteỻ yssyd gỽedy y gadarn+
hau o newyd. kanys yno y|mae naỽ pont newyd wed+
y|r wneuthur. ac ar bop pont y byd tri marchaỽc urdaỽl. ~
a|th ewythyr ditheu yssyd yn cadỽ y casteỻ o|r tu myỽn idaỽ.
Eissyoes yr pan vu uarỽ brenhin peleur. ny wys beth a|dar+
vu y|r marchogyon. a|oedynt yno. nac y|r offeiryeit a|seint gre+
al. heuyt a|difflannaỽd heb wybot y ba|le. a|r capel y bu seint gre+
al yndaỽ yssyd diffeith. A|r meudỽyeit o|r fforestyd yssyd yn gỽ+
eidi ac yn ỻefein am·danat. kanys yr ys|talym ny welsant ỽy
varchaỽc urdaỽl yn marchogaeth yno. Ac os tydi a|orffenn
eu|dwyn ỽy y gret hỽy* y* gret* ti a geffy diolỽch gan. Arglỽyd
ewythyr heb·y paredur. kanys yt|wyt ti y|m kynghori mi a af yno.
ac nyt iaỽn idaỽ ef gael na|r casteỻ na|r ar* enryded. a mam i
a|dyly y gael. kanys hyn yỽ hi noc efo ar ol brenhin peleur.
v|arglỽyd nei heb y meudwy y|mae ymi yma mul cryf. kym+
mer hỽnnỽ a|dỽc y·gyt a|thi. a|chret y duỽ yn|da. ac y|r arglỽy+
des ueir|wyry. kanys kadarnach yỽ ef no thydi ac no neb. ac
y|mae yn gỽarchadỽ y naỽ pont. chwech ar|hugeint o varch+
ogyon urdolyon. yn wylwyr dewron kedyrn. ac na chretet neb
yr hynny o·nyt duỽ a|lauurya a|lauurya y·gyt ac ef. Ac